V Praze se sešli rostlinolékaři

Včera proběhl v Praze odborný seminář u příležitosti dvaceti let činnosti odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd (ČAZV) a České společnosti rostlinolékařské.

Jak uvedl RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., místopředseda ČAZV a předseda odboru rostlinolékařství, historie akademie je spojena s bývalou federací. Česká akademie zemědělských věd vznikla po rozdělení republiky, má dnes několik odborů. Největší z nich jsou odbory rostlinné výroby a rostlinolékařství (který vznikl již v roce 1993). Zahrnuje ale další, které pokrývají celou škálu zemědělských témat od vody, půdy až po zemědělskou techniku a potravinářství a lesnictví. Akademie je v současné době poradním orgánem ministra zemědělství pro oblast výzkumu. Měla by ministerstvu zemědělství pomáhat při formulaci priorit zemědělského výzkumu a výzkumných programů. „Je třeba říci, že Česká akademie zemědělských věd je organizací, kde nejsou firmy, výzkumné ústavy, ale členská základna je tvořena osobnostmi zemědělského výzkumu, které už něco ve svém oboru dokázaly, a je tak do určité míry výběrovou organizací,“ uvedl RNDr. Nedělník. Dodal, že akademie je také největším vydavatelským domem v republice, který vydává soubor vědeckých časopisů. Je jich jedenáct, z toho devět má impakt faktor. „Takový vydavatelský dům v republice neexistuje,“ dodal. Aktivity akademie jsou širší.
Česká společnost rostlinolékařská vznikla v roce 1996 a navázala na činnost sekce ochrany rostlin, která byla více než 30 let součástí České zemědělské společnosti, uvádí na svých internetových stránkách. Působí v oblasti rostlinolékařské péče a sdružuje fyzické a právnické osoby, které se zabývají péčí o zdraví rostlin a životní prostředí v oblasti pěstování rostlin, výzkumu, vzdělávání, státního dozoru a služeb. Je členem Českého svazu vědecko-technických společností.

Na semináři se kromě jiného hovořilo o rostlinolékařském oboru a potřebě pěstovat zdravé plodiny a produkovat zdravé potraviny. Jednalo se také o příslušné legislativě a udržitelném zemědělství.*

Další podrobnosti si přečtete v měsíčníku Úroda a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *