V Německu chce nastupující vláda omezit glyfosát

Nastupující německá vláda chce postupně omezovat a co nejrychleji ukončit používání herbicidů obsahujících glyfosát. Zároveň také usiluje o snížení byrokracie a větší efektivitu v zemědělství, jednodušší a cílenější financovaní po roce 2020.

Vyplývá to z koaliční smlouvy vládních stran CDU (Křesťanskodemokratická unie), CSU (Křesťansko-sociální unie) a SPD (Sociálnědemokratická strana Německa). Konkrétně se v ní v sekci Ochrana biodiverzity uvádí, že budou systematickou strategií výrazně omezovat používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem glyfosátu s cílem jejich používání principiálně ukončit tak rychle, jak je možné. Zároveň chtějí spolu se zástupci zemědělského sektoru vyvíjet alternativy v rámci zemědělské strategie a kromě jiného upravit používání přípravků na ochranu rostlin tak, aby bylo kompatibilní s přírodou a životním prostředím. Právní opatření, která jsou pro to nezbytná, budou zakotvena v rámci, který je v souladu s Evropskou unií.
Koaliční smlouva dále uvádí, že strany odmítají patenty na rostliny a zvířata, stejně jako klonování zvířat k produkci potravin. Trvají na čistotě osiva. Zákaz pěstování transgenních plodin budou jednotně regulovat v celém Německu. V návaznosti na rozhodnutí Evropského soudního dvora o nových molekulárně biologických technologiích šlechtění přijmou na evropské nebo případně vnitrostátní úrovni taková opatření, která zajistí zásadu předběžné opatrnosti a svobodu volby.
Strany dále konstatují, že jejich cílem je trvale udržitelné celoplošné zemědělství, jak ekologické, tak konvenční. Chtějí multifunkční, rolnicko-podnikatelské, rodinné a regionálně zakořeněné zemědělství. Společností požadovaná změna v zemědělství a změněné očekávání spotřebitelů vyžadují finanční podporu – národní i evropskou
To vyžaduje další rozvoj a přizpůsobení společné zemědělské politiky, uvádí se v dokumentu. Strany chtějí usilovat o rozpočet v současném objemu na úrovni EU. Struktury financování po roce 2020 však musí být cílenější a jednodušší než dosud. „Chceme méně byrokracie a větší efektivitu pro konkurenceschopné zemědělství, které produkuje zdravé potraviny udržitelným způsobem,“ uvádí dále smlouva.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *