V Německu čekají nižší sklizeň ozimů

Podprůměrnou sklizeň obilnin očekává letos v Německu kvůli převládajícímu suchu v mnoha oblastech Německý zemědělský svaz. Pohybovat by se měla kolem 41 mil. t. obilovin. Některé podniky podle prezidenta svazu Joachima Rukwieda porosty vůbec nesklízely na zrno, nýbrž řezačkou.

Svaz o tom informoval v tiskové zprávě. Letošní prognóza sklizně poukazuje na propad ve výši 4,5 mil. t oproti loňskému podprůměrnému roku, kdy se sklidilo 45,5 mil. t zrna. Průměr uplynulých pěti let totiž dosáhl 47,9 mil. t. Joachim Rukwied připomněl, že v mnoha částech Německa byl letošní průběh počasí problematický. Po vlhké zimní části roku následoval studený start do jara, v dubnu bylo jaro příliš teplé a suché a taková změna mnohé kultury silně stresovala. Místní srážky pomohly jen zřídka a lokální přívaly, během kterých spadlo za hodinu až 100 l/m2 nedokázala vyschlá půda pojmout. Svaz dodává, že prognózy sklizně sestavuje na základě dotazů u osmnácti zemských zemědělských svazů.
Pěstitelská plocha obilnin v Německu se s 6,25 mil. ha pohybuje zhruba na úrovni minulého roku. Plocha ozimé pšenice, která je v Německu nejvýznamnější obilninou, poklesla zhruba o 6 %, což je důsledek obtížných podmínek při setí v minulém roce. Silné deště na severu Německa znemožnily setí natolik, že pěstitelé na jaře museli sáhnout k jařinám. Jejich plocha proto vykazuje výrazný nárůst. Plocha jarního ječmene se zvýšila o 29 % na 437 000 ha a jarní pšenice o 160 % na 108 000 ha. Nejvýznamnější olejninou pěstovanou v Německu je ozimá řepka. Její plocha je letos 1,26 mil. ha, což je o 46 000 ha méně než v minulém roce. Očekávaná výše sklizně je 2,9 t/ha, což výrazně méně než pětiletý průměr.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *