V Lovosicích intenzivně investovali

V posledních letech probíhala v areálu akciové společnosti Lovochemie intenzivní investiční činnost. Stavěly se například nové provozy k produkci hnojiv, zásobní kapacity, část financí šla také do ochrany životního prostředí. V souvislosti s tím podnik začal vyrábět některá nová hnojiva. Společnost Preol, která se v areálu nachází, spustila extrudér řepkového šrotu. Informovali o tom zástupci podniků na setkání s novináři.

Historie podniku se začala psát v roce 1904, kdy Adolf Schram zahájil výrobu kyseliny sírové a superfosfátů. V současné době do výrobního sortimentu Lovochemie patří především hnojiva – dusíkatá, granulovaná směsná, kapalná a listová. Jak uvedl JUDr. Miloslav Spěváček, obchodní ředitel Lovochemie, a. s., v roce 2016 jich, včetně aditiva AdBlue (močovina), vyrobili celkem 769 tis. tun. Pro rok 2019 plánují zvýšení až na 1042 tis. t. Poukázal na skutečnost, že společnost dlouhodobě snižuje množství vypuštění tuhých emisí a po spuštění nové energetiky výrazně pokleslo množství oxidu siřičitého vypuštěného do ovzduší. Počet zaměstnanců Lovochemie stoupl z 634 v roce 2011 na 697 v roce 2017.
Největší investicí Lovochemie je letos dokončená univerzální granulační linka (UGL) a jednotka dusičnanu amonného. Budovala se od roku 2015 a jednalo se o investici přesahující 2 mld. Kč. JUDr. Spěváček dodal, že nahradila nevyhovující výrobnu hnojiv z roku 1967. Nová jednotka UGL slouží především k výrobě N + S a ledkových hnojiv. Kapacita například pro hnojiva Lovofert (LAV či LAD) je 1000 t/den, pro Lovodasa (25 + 12 S , nebo 26 + 13 S) je zhruba 750 t/den. K výrobě Lovodasa 25 + 12 S podle JUDr. Spěváčka využívají jako surovinu kamenec od státního podniku Diamo a jedná se tak zároveň o likvidaci ekologické zátěže.*

Podrobnosti si můžete přečíst v aktuálním čísle týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *