V hanácké metropoli se rozvíjí výzkum rostlin

„Původní myšlenka se založením Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) vznikla asi před pěti lety se záměrem sjednocení týmů, které se zabývají výzkumem na rostlinách do jednoho místa v Olomouci,“ uvedl prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., ředitel CRH. Tak by se vyřešily i prostorové problémy Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i. (ÚEB AV ČR), který prozatím sídlí v záplavové oblasti řeky Moravy, ale i Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV), který je v lokalitě v Olomouci-Holici pouze v dočasném pronájmu. Současně by se vytvořily prostory pro sjednocení původně roztříštěných fakultních pracovišť Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (PřF UP), což by umožnilo vědeckým týmům jejich další rozšiřování a uplatňování nových poznatků v aplikovaném výzkumu.

Cílem projektu je obnovit tradici a dobré jméno šlechtitelství a zemědělství, které bylo po staletí na střední Moravě zdrojem bohatství a obživy. „Vznik centra přinese do zemědělství zcela nové metody a postupy, zejména v oblasti molekulární biologie, genetiky a biotechnologie. „Máme zájem soustředit nejlepší vědecké kapacity daných oborů z regionu,“ prozradil koordinátor projektu prof. Frébort. Podle něj tak budou mít absolventi řady magisterských a doktorských oborů na PřF UP velkou motivaci pro uplatnění ve výzkumné sféře biotechnologií v České republice.
Naznačil také, že vzhledem k tomu, že je Haná velice úrodný region mohly by se tam pěstovat mnohem zajímavější plodiny než jen kukuřice a řepka. Přímý přínos pro region shledává prof. Frébort v budoucí úzké spolupráci se zemědělci, kterou například plánuje město Olomouc podpořit formou inovačních grantů. Dále by chtěl zlepšit komunikaci s lokálními pěstiteli formou pořádání setkání, na kterých by se představily možnosti CRH a nalezly společné oblasti zájmu.

Více informací naleznete v reportáži měsíčníku Úroda č. 9.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *