15.09.2022 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěch pro odrůdu s černým zrnem

Společnosti Agrotest fyto, s. r. o., se v loňské roce podařilo registrovat třetí odrůdu ozimé pšenice z kolekce odrůd s barevným zrnem. Na odrůdu AF Jumiko s purpurovým perikarpem a odrůdu AF Oxana s modrým aleuronem tak navazuje AF Zora s černým zrnem, která kombinuje geny jak pro modrý aleuron, tak purpurový perikarp. Výsledný obsah antokyanů nové odrůdy násobně převyšuje množství stanovené u odrůd dříve vyšlechtěných, znamená tak bezesporu zdravotní přínos pro konzumenta, navíc jde o první oficiálně registrovanou odrůdu s černým zrnem na evropském území. Tyto vlastnosti ji zařadily mezi exponáty, které získaly prestižní ocenění Zlatý klas v rámci agrosalonu Země živitelka.

Ozimá pšenice AF Zora se oproti jiným odrůdám vyznačuje přítomností vysokého množství barevných látek ve svrchních vrstvách zrna (perikarpu a aleuronu). Cílem šlechtění bylo rozšířit kvalitativní charakteristiky zrna o novou vlastnost – schopnost syntetizovat antokyany v zrnu a tím zvýšit obsah antioxidantů. Černá barva zrna je u ní docílena kombinací genu Ba2 pro modrý aleuron od odrůdy Skorpion a genů pro purpurový perikarp od odrůdy Indigo. V původu je obsažena rovněž odrůda Bohemia, známá svými výbornými výnosovými a jakostními parametry. „Kombinací genů se podařilo u odrůdy AF Zora zajistit násobně vyšší obsah antioxidantů než u rodičovských odrůd. Také díky tomu byla odrůda v loňském roce časopisem European Seed zařazena mezi dvacet nejinovativnějších odrůd v Evropě,“ uvedl Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA, ředitel firmy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., a dceřiné společnosti Agrotest fyto, s. r. o. Nutno ještě dodat, že šlechtitelem barevných odrůd společnosti Agrotest fyto je Ing. Petr Martinek, CSc., který se šlechtění věnuje dlouhodobě a v posledních letech se soustředí právě na odrůdy s tímto znakem.

Velmi důležitou činností odborníků z Kroměříže je monitoring kvality obilovin. Sledovány jsou kvalitativní parametry podle ČSN, u vybraných vzorků také obsah mykotoxinů. „Na základě tohoto monitoringu zpracováváme studii pro Ministerstvo zemědělství zaměřenou na předběžný odhad kvality produkce,“ uvedl Ing. Míša. Zapojit se může každý pěstitel pšenice, žita a ječmene, na oplátku dostane bezplatně protokol s výsledky rozborů svých vzorků. Výsledky jsou pak zveřejněny ve statisticky zpracované podobě, tedy bez udání konkrétního původu vzorku. Ing. Míša zdůraznil, že spolupráce se zemědělci je klíčová, bez ní by nebyly vzorky, ani výsledky. Zájemci mohou vzorky na analýzu zasílat do konce září.

Více informací k expozici firmy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., a dceřiné společnosti Agrotest fyto, s. r. o., přináší týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down