Úřady zadržely padělky pesticidů

Během letošní operace Silver Axe zabavily úřady zhruba 360 tun nelegálních nebo padělaných pesticidů. Kontroly probíhaly dvacet dnů ve velkých námořních přístavech, na letištích a hranicích, stejně jako ve výrobních a přebalovacích provozech ve 27 zemích především Evropské unie. Roční ekonomické ztráty vzniklé v důsledku prodeje padělaných pesticidů se odhadují na 1,3 miliardy eur.

Poprvé proběhla operace Silver Axe v listopadu roku 2015 za účasti sedmi zemí, úřady odhalily 190 tun ilegálních nebo padělaných pesticidů a prohlédly 390 zásilek. Opakovala se v roce 2017, kdy se jí účastnilo 16 zemí, zkontrolováno bylo 940 zásilek a odhaleno 122 tun nelegálních nebo padělaných pesticidů. Česká republika se akce neúčastnila ani v jednom případě. Operace Silver Axe se zaměřuje na prodej a uvádění na trh (dovoz) padělaných pesticidů, včetně porušování práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva. Dalším zaměření je nelegální obchod s pesticidy.

Operaci Silver Axe koordinuje Europol (který o výsledku informoval v tiskové zprávě) s podporou Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF; European Anti-Fraud Office). Zpráva připomíná, že pesticidy jsou dnes jedním z nejvíce regulovaných výrobků na světě a v EU se s nimi může obchodovat a používat je pouze tehdy, pokud je prokázána jejich bezpečnost a jsou povolené. Graeme Taylor, ředitel pro vztahy s veřejností Evropské asociace ochrany rostlin, konstatoval, že podle odhadů tvoří v EU padělané a nelegální pesticidy téměř 14 % trhu. Připomněl, že se nejedná pouze o problém výrobců, jejichž produkty jsou padělané, ale významné je riziko pro zdraví a životní prostředí. Padělané a nelegální pesticidy totiž nepodléhají žádným přísným bezpečnostním testům nebo omezením, jaké platí pro povolené pesticidy.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *