Úprava předpisů o hnojivech v roce 2017

V průběhu roku 2017 vyšlo ve Sbírce zákonů několik novel předpisů upravujících nakládání s hnojivy, zejména jejich uvádění do oběhu, skladování a používání ke hnojení. Změny se tedy mohou týkat jak výrobců a prodejců hnojiv, tak i zemědělců.

Dne 1. května 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), schválená v lednu 2017 a vydaná pod č. 61/2017 Sb. Novela upravuje některé požadavky na uvádění hnojiv do oběhu, ohlašování vzájemně uznaných hnojiv, vedení registru hnojiv, označování a balení hnojiv, skladování a aplikaci hnojiv i provádění agrochemického zkoušení zemědělských půd.

V červenci 2017 byla vydána novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, a to pod č. 229/2017 Sb., s účinností změn od 15. srpna 2017.

V červenci 2017 byla rovněž vydána novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, a to pod č. 237/2017 Sb., s účinností změn od 3. září 2017.

Podrobné informace se dočtete v říjnovém vydání časopisu Úroda v článku autorů Ing. Jan Klír, CSc., a kol., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *