Ukažte spotřebitelům, jak ekologické zemědělství funguje

Rozhovor s Thomasem Doschem, předsedou německého svazu Bioland a členem IFOAM EU Group

Bioland sdružuje přibližně polovinu, tedy 5000 německých biozemědělců, kteří obhospodařují 520 tisíc hektarů. Co byste poradil českým ekologickým zemědělcům, aby byli více známí mezi spotřebiteli?

Myslím, že předpoklady v České republice jsou díky svazu Pro-Bio dobré. Důležité je, aby svaz dokázal spotřebitelům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím. Bioproduky budou vždy o něco dražší. Když je chcete prodávat, je nutné lidem vysvětlit, proč musejí platit vyšší cenu.

Jakým způsobem lze nejlépe získat zákazníky?

Nejlepší, ale i nejtěžší je ten, ukázat spotřebitelům, jak ekologické zemědělství funguje. V Německu pořádáme každý rok v různých regionech bio dny. To znamená, že děláme mnoho akcí na biofarmách se spotřebiteli, ale také se zástupci spotřebitelských organizací, spolky zabývajícími se životním prostředím a se žurnalisty. A ukazujeme konkrétně, co děláme a proč to děláme. Nemůžeme si dovolit žádnou drahou reklamu, na to také nemáme peníze. Když ale lidi přesvědčíme, že pracujeme kvalitně, a ti o nás pak budou dobře mluvit, je to lepší než drahá reklama.

Mluvil jste na přednášce o tom, že v Bruselu má IFOAM jednoho koordinátora, který za biozemědělce lobuje. Je to dostatečné?

Naší předností je, a o tom jsem pevně přesvědčen, že stojíme na správné straně. Je hodně lidí, kteří nám chtějí tvrdit, že voda teče do kopce. I když budu mít tisíc lobbystů, kteří budou všem vykládat, že voda teče do kopce, jednoho dne si každý všimne, že to tak není. A ekologické zemědělství má tolik předností pro životní prostředí, zemědělský rozpočet v Bruselu a kvalitu potravin, že i s jedním koordinátorem budeme mít stále dobré argumenty.

Jaké to jsou?

Brusel si dal za cíl řídit agrární produkci tak, aby nevnikly žádné přebytky. To se nám daří. Chce také, aby se hospodařilo s co nejmenším vlivem na životní prostředí. I to se nám daří. A chtějí, aby zemědělství zajistilo příjem farem. Také zde nabízí ekologické zemědělství více než konvenční. Brusel chce také zajistit pracovní místa na venkově. Ekologické zemědělství je pracovně náročnější než konvenční, také zde tedy máme přednosti. Existuje vědecká studie, zpracovaná na žádost Evropské komise, která srovnává konvenční a ekologické zemědělství. Zjistilo se, že v mnoha bodech má právě to ekologické mnoho předností. Díky studii to má komise vědecky podloženo, což považuji za důležité.

V Německu byl schválen nový zákon o geneticky modifikovaných organismech. Jaké jsou jeho hlavní body?

Prvním bodem je průhlednost. Když se budou GM plodiny pěstovat, musíme vědět kde. Opozice chtěla, abychom se to dozvědět nemohli, ale spolková vláda se rozhodla zřídit registr, ve kterém bude zaneseno každé pole, kde se pěstují GM plodiny. Každý, kdo chce GMO pěstovat, musí svým sousedům tři měsíce předem oznámit, co má v úmyslu. Další body se týkají opatření, která ochrání non GMO zemědělce. Zákon uvádí, že každý, kdo obchoduje s GM osivem, musí s ním prodávat návod, které je třeba dodržet, aby soused neutrpěl škodu. Když škoda přesto vznikne, například znečištěním GM, nemusí poškozený dokazovat, z jakého pole znečištění přišlo. Všichni GM zemědělci v okolí nesou zodpovědnost a musejí platit. Když ale GM zemědělec může prokázat, že udělal všechno, co přikazují příslušné předpisy pro zacházení s GMO, tak může zodpovědnost přenést na výrobce osiva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *