Účinně proti kohoutkům

Společnost Sumi Agro Czech s. r. o. působí na českém a slovenském agrochemickém trhu pod tímto názvem již patnáctým rokem. Nabízí široké portfolio přípravků na ochranu rostlin, pomocné rostlinné přípravky a hnojiva i osiva. Mezi novinkami letošního roku vyzdvihl na výstavě Naše pole Ing. Dušan Sem, regionální zástupce firmy Sumi Agro, insekticid Sumi-Alpha 5 EW a rozšíření registrace fungicidu Yamato do cukrové řepy. V oblasti osiv hovořil o nové odrůdě ozimé řepky ES Eldorado.

Standardní fungicidní nabídka firmy Sumi Agro do pšenice a ječmene je postavena na přípravcích Impulse Super (spiroxamine 250 g/l, tebuconazole 167 g/l, triadimenol 43 g/l) a Topsin M 500 SC (thiophanate-methyl 500 g/l). Jako nadstavbu Ing. Sem označil loňskou novinku do pšenice i ječmene proti kompletnímu spektru chorob Mandarin (bixafen 50 g/l, tebuconazole 166 g/l), který se dobře etabloval na trh, nebo o rok starší Soleil (bromuconazole 167 g/l, tebuconazole 107 g/l) s tendencemi stále rostoucích prodejů. Tento segment nabídky mohli návštěvníci posoudit přímo v demonstračních pokusech polní výstavy.

Porosty obilnin byly v letošním roce napadeny kohoutky. Své místo v ochraně proti tomuto škůdci určitě zaujímá v portfoliu firmy Sumi Agro nově zařazený insekticid Sumi-Alpha 5 EW (esfenvalerate 50 g/l), který je vedle kohoutků rodu Oulema registrován také proti mšicím v pšenici, žitě, tritikale, ovsu a ječmeni, další registrace proti savým a žravým škůdcům směřují do řepky olejky. „Esfenvalerát patří do skupiny moderních pyretroidů, které vykazují vysokou fotostabilitu. Je to velký posun, protože pyretroidy se obecně setkávají v době aplikace s vysokými teplotami a dochází k rychlému rozkladu účinné látky. S vyšší fotostabilitou souvisí i delší účinnost,“ vysvětlil Ing. Sem.

Další aktualita, jíž Sumi Agro oslovilo praxi, je rozšíření registrace fungicidu Yamato (tetraconazole 70 g/l, thiophanate-methyl 233 g/l) do cukrové řepy proti cerkosporióze řepy a větevnatce řepné.

Také oblast osiv zaznamenala změnu v podobě nové odrůdy ozimé řepky ES Eldorado. Ing. Sem zmínil u této odrůdy především vysokou odolnost vůči pukání šešulí, čímž se připojují k žádanému trendu poslední doby. Dosahuje stabilních výnosů a vysoké odolnosti proti poléhání, fomě i hlízence. Prodeje probíhají na základě evropské registrace. Vzhledem k tomu, že byla odrůda registrována v Maďarsku, řečník by ji orientoval spíše do teplejších oblastí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *