Účinně a šetrně do skladů i stájí

V širokém portfoliu firmy BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., která se specializuje na produkty šetrné k životnímu prostředí, nalezneme také řešení proti skladištním škůdcům a mouchám ve stájích. O této nabídce hovořili zástupci firmy na zemědělské výstavě Naše pole.

Proti skladištním škůdcům

Proti skladištním škůdcům, zejména housenkám škodlivých motýlů a larev brouků nabízí společnost Biocont produkty na bázi živých organismů. Jde zejména o LarioTop (parazitickou vosičku Lariophagus distinguendes k omezení výskytu pilouse černého), CephiTop (parazitickou vosičku Cephalonomia tarsalis k omezení výskytu lesáka skladištního), BraconTop (vosičku Habrobracon hebetor parazitující larvy zavíječů ve skladech) a další. „Použití je vhodné především do provozů, které nelze zaplynovat, nebo tam, kde komodita zaplynování nesnese. Velmi oblíbené je například u výrobců čajů,“ uvedl zástupce společnosti Biocont Ing. Martin Teplý.

Proti nežádoucímu dvoukřídlému hmyzu

Také v chovech hospodářských zvířat lze ochranu proti nežádoucímu dvoukřídlému hmyzu (moucha domácí, bodalka stájová, hnojní mušky a další druhy) řešit pomocí přirozených biologických nepřátel. Společnost Biocont Laboratory nabízí řešení pro každé stadium jejich vývoje, založené na inundativní (ve velkém množství) aplikaci přirozených antagonistů.

Jak vysvětlil externí poradce z Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D., ve stájích pro skot používají zemní dravé roztoče (Macrocheles robustulus), které likvidují vajíčka nejen much, ale také octomilek a dalších druhů hmyzu. Pro parazitaci kukel nežádoucího hmyzu se pak nejčastěji používají parazitické vosičky rodu Muscidifurax (kukly much samy aktivně vyhledávají). Velmi se osvědčují v chovech dojného skotu především tam, kde se jako podestýlka využívá sláma nebo separovaná kejda. V souvislosti s roštovými chovy prasat hovořil doc. Falta o mouše Ophyra aenescens, jejíž larvy jsou po dosažení třetího instaru velmi dravé a dokážou požírat larvy nežádoucích much v prvním instaru. Pro posílení systému biologické ochrany lze opět použít výše zmíněné roztoče. Užitečný hmyz ani roztoči využívaní ve stájích nejsou pro hospodářská zvířata ani lidi nikterak obtěžující. Pro požadovaný účinek biologických metod je zásadní správná a včasná aplikace.*

Úvodní fotografie: Společnost Biocont využívá bioagens k biologické ochraně už více než 20 let a zájem o tyto metody stále roste Foto archiv Biocont Laboratory.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down