Trvalý travní porost má budoucnost

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel na naší planetě bude nutné zajistit stále větší množství potravin. Díky tomu bude stoupat i význam trvalých travních porostů jako producentů krmiv pro zvířata. Více o dané problematice, ale i o ošetřování travních porostů a jejich významu pro společnost se mohlo dozvědět přes 120 návštěvníků Pícninářského a lukařského dne, který proběhl v Novém Městě na Moravě.

Organizátorem akce byl Ústav výživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumné a vzdělávací centrum LFZ Raumberg-Gumpenstein v Rakousku ve spolupráci s Okresní agrární komorou, Asociací soukromých zemědělců, Zemědělským svazem ČR (územní organizace Žďár nad Sázavou) a Společností mladých agrárníků ČR. Akce byla spolufinancována z programu Aktion 58p13 a z Výzkumného záměru č. MSM6215648905 „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Po úvodním slovu předsedy Zemědělského družstva Nové Město na Moravě Ing. Kamila Zajíčka uvítal přítomné také prof. Ing. František Hrabě, CSc. z Ústavu výživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity v Brně. Následně vystoupil se svou přednáškou o problematice krmení skotu ve vztahu k travním porostům děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *