Trávy na semeno by neměly vymizet

Trávy pěstované na semeno jsou stále významnou součástí rostlinné produkce v České republice. Semenářství trav, podobně jako výroba semen jetelovin, je odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Současná výměra činila v roce 2014 necelých devět tisíc hektarů a produkce uznaného osiva dosáhla 6200 tun.

Naši zemědělci množí odrůdy více než dvaceti druhů, které jsou zapsány jak v České státní odrůdové knize, tak registrovány v Evropském katalogu. Travní semena množí zemědělské podniky různého typu na základě smluv se semenářskými organizacemi, kde jsou travní semena po sklizni upravována. Od roku 2007 však u nás dochází k neustálému poklesu ploch trav na semeno i produkce jejich semen (tab. 1). Pokles semenářské produkce před deseti lety lze zaznamenat nejen u nás, ale i v Dánsku, Nizozemsku a Německu, tedy v zemích, kde trávy na semeno mají dlouhodobé pevné zázemí. K depresi ve výrobě této komodity došlo v tomto období i u největšího světového producenta – USA.

Za nejvýraznější příčiny těchto změn byly nejčastěji uváděny cenové turbulence na trhu s travním osivem, velké zásoby z minulých let, ale i specifické příčiny – fúze některých výrobních a šlechtitelských podniků (Nizozemsko) nebo razantní snížení stavu hospodářských zvířat, a tím vzniklý nezájem o obnovu kvalitních travních porostů (ČR). Na rozdíl od těchto zemí, kde plochy trav na semeno opět rostou, v České republice stagnace pokračuje. Dlouhodobě klesají zejména osevní plochy jílků, jak krátkodobých, tak i jílku vytrvalého, tedy druhů, pro které máme velmi dobré pěstební podmínky. Osivo těchto druhů, ať domácích či zahraničních odrůd, vypěstovaných našimi zemědělci, je stále žádaným vývozním artiklem. Předběžná analýza výsledků sklizně 2015 i průzkum stavu osevních ploch trav v roce 2016 však naznačuje, že k příznivému obratu stále nedochází.*

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.,

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down