19.07.2021 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Transformace zemědělství v Německu pokračuje

V Německu průběžně klesá počet zemědělských podniků, za posledních deset let o 12 %. Zároveň roste plocha, kterou jedna farma obhospodařuje. Je také výrazně méně podniků s chovem hospodářských zvířat, jejich stavy ale zůstávají prakticky shodné. Roste počet podniků v ekologickém zemědělství. Vyplývá to z výsledků loňského agrárního cenzu, který zveřejnil Spolkový statistický úřadu (Destatis).

V roce 2020 činil počet zemědělských podniků v Německu celkem 262 800. To představuje snížení o 36 400 zemědělských podniků (–12 %) ve srovnání s rokem 2010. Zároveň se zvýšila průměrná velikost zemědělského podniku: zatímco v roce 2010 obhospodařoval v průměru 56 hektarů zemědělské půdy, v roce 2020 činila průměrná velikost podniku 63 hektarů. Průměrná velikost zemědělských podniků se v jednotlivých regionech značně liší. Sahá od 25 či 36 hektarů v Hamburku nebo Bádensku-Württembersku až po více než 250 hektarů v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Sasku-Anhaltsku.

Celková plocha zemědělsky využívané půdy se v Německu v 2020 změnila jen nepatrně, a to na 16,6 milionu hektarů. Od roku 2010 to představovalo pokles o 109 000 hektarů (méně než jedno procento). Zdaleka největší podíl na celkové zemědělské ploše měla orná půda, a to 70 % (v roce 2010: 71 %). Trvalé travní porosty zabíraly v roce 2020 přibližně 29 % a trvalé kultury 1 %. Na orné půdě převažovalo pěstování obilnin s 52 % plochy, následované pěstováním plodin pro sklizeň na zeleno (27 %).

V Německu roste počet zemědělských podniků, které hospodaří podle pravidel ekologického zemědělství (EZ). Destatis uvedl, že v roce 2020 takto hospodařilo necelých 26 100 farem, což je o 58 % více než v roce 2010 (16 500 podniků). Ve stejném období se jich podíl na celkovém počtu farem v Německu zvýšil z 6 % na 10 %. Více než polovina všech ekologických podniků se nachází v Bavorsku (38 %) a Bádensku-Württembersku (17 %).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down