15.11.2023 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Teplý průběh listopadu podpořil prodloužení vegetace ozimých obilnin

Nadstandardně teplý průběh listopadu společně se srážkami v předcházejícím týdnu podpořily prodloužení vegetace ozimých obilnin a umožnily tak pozdě setým porostům nabrat sílu. V porostech se projevuje silně padlí travní a symptomy rzí. Tlak hmyzích škůdců je stále silný kvůli teplému počasí, proto je nutno ošetření proti vektorům virových zakrslostí v rizikových oblastech opakovat. Lokálně lze v porostech pšenice pozorovat silné výskyty hraboše polního, a to až na 25 % pozorovaných ploch. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Prosty ječmene

Ozimé obilniny jsou podle portálu v závislosti na půdních podmínkách v relativně dobrém stavu. V porostech ječmene jsou patrné příznaky hnědých skvrnitostí a padlí travní. Na většině lokalit přesahují prahových hodnot. Aktivita mšic a křísků, jako hlavních vektorů virových zakrslostí, je stále relativně vysoká a je třeba na to reagovat opakovaným ošetřením. Napadení virovými zakrslostmi může porosty silně ovlivnit v nadcházejícím období, zvláště v kombinaci s jarním suchem.

Porosty pšenice

Jak dále Rostlinolékařský portál informuje, v porostech pšenice se objevuje ve vysoké míře padlí travní, a to téměř na čtvrtině monitorovaných pozemků. Projevy přesahují průměr let předchozích. Dále se objevují kvůli příznivému počasí infekce rzí pšeničnou, která dosáhla na řadě lokalit silného výskytu. Septoriová skvrnitost se naopak objevuje v nižší míře, pod prahem škodlivosti na většině monitorovaných pozemků. Relativně suchý průběh podzimu nahrává nižší pravděpodobnosti infekcím chorobami pat stébel na rozdíl od minulého roku. Výsledné napadení porostů bude ovlivňovat také průběh počasí na jaře (především u citlivějších odrůd). Projevy napadení virovými zakrslostmi se nepotvrdily na žádném z pozorovacích bodů. V oblastech s trvalým zamokřením pozemku se může projevovat žloutnutí porostů (zejména ječmene).*

Situaci v porostech pšenice je možné sledovat v Mapách výskytu.

Situaci v porostech ječmene je možné sledovat v Mapách výskytu.

Úvodní fotografie: Vzcházející porost pšenice seté Foto J. Beránek, ÚKZÚZ

Mapa aktuálního výskytu škodlivých organismů v pšenici seté ke dni 13. 11. 2023 Zdroj RL portál

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down