Technologie jako klíč proti suchu

Sucho se suchem si tam pravidelně podávají ruce. Nacházíme se v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde ztráta půdní vláhy znamená mnoho. Na její úspory se proto musí myslet již od zpracování půdy vhodně zvolenou technologií a výběrem odrůd a hybridů do místních podmínek. V letošním roce však sucho na jaře nepostihlo jen tradiční oblasti, ke kterým Hrušovany jednoznačně patří, ale na většině území České republiky nezapršelo od konce března do poloviny května vůbec. Nastává tedy otázka, na jaké metody hospodaření by se pěstitelé měli soustředit?

Již šestým rokem se společnosti MONSANTO ČR s. r. o. a P + L spol. s r. o. Biskupice na pozemcích firmy Agrocentrum Hrušovany, spol. s r. o., snaží na tuto otázku odpovědět polním dnem, jehož náplní je pěstitelům představit efektivní zakládání porostů v systému Ekotech.

Technologie v kukuřici
Jednotlivé skupinky zájemců o odborný výklad k danému tématu a názorné ukázky v terénu nastupují do autobusu, který je odváží na pole. První zastávka: Kukuřice. Účastníci scházejí po schůdcích přímo do porostu osetého plastickým hybridem DKC 3511, který snáší suché až extrémně suché podmínky. Letos byly porosty kukuřice založeny později, až 12. května. Podle Pavla Holuba, obchodního zástupce společnosti Monsanto, to byla v této oblasti vlastně výhoda, neboť porosty získaly krátce po výsevu vláhu, a proto působí na rozdíl od jiných oblastí v ČR vyrovnaně.
Pavel Holub posléze posluchače seznámil s technologií pěstování této plodiny. Ta začíná již sklizní předplodiny, kterou byla slunečnice, a následuje podmítka talířovými disky. Na jaře se na výdrol předplodiny a plevele používá přípravek Roundup Rapid v dávce 2 l/ha, upozornil. Na přípravu půdy před setím slouží kypřič Köckerling Vario. Setí a hnojení zajišťuje secí kombinace Kinze, kultivaci porostů a přihnojení kapalnými hnojivy do meziřádků kultivátor Ekofert. Jak uvedl Pavel Holub, přísun dusíku do půdy dokáže částečně suplovat nedostatek vody. K secí kombinaci Kinze ještě doplnil, že tímto strojem by se mohlo sít do nepřipravené půdy. To ovšem není vhodné z hlediska jejího provzdušnění.
Proti plevelům byl na pole preemergentně aplikován herbicid Guardian Safe Max společně s Linurexem. Výhodou prvního jmenovaného přípravku je, že neztrácí účinnost ani poté, když se v rámci kultivace hýbe s půdou, zaznělo při výkladu. V kukuřičném poli se také rozproudila debata, zda je vhodnější aplikovat herbicidy do této plodiny preemergentně či postemergentně. Tato diskuse nakonec vyzněla ve prospěch preemergentního ošetření, a to například z časových důvodů.
Pavel Holub dále posluchače seznámil s možnou tržbou v této plodině. Při kalkulovaném výnosu 8 t/h a předpokládané výkupní ceně 3500 Kč/t by se mohla pohybovat na úrovni 27 000 Kč/ha, vysvětlil.

Výzkum na poli
Na pozemku s kukuřicí již druhým rokem běží také výzkum, jehož cílem je stanovit stupeň degradačních změn půdy při různých způsobech hospodaření. Ing. Jaroslava Bartlová z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko, účastníkům sdělila dosavadní závěr: „Po prvním hodnocení všech sledovaných půdních charakteristik můžeme říci, že nejmenší degradační vliv na půdní prostředí se zatím projevil u minimalizačního zpracování půdy s mělkým kypřením do 0,15 metru.“ Další výsledky přinesou následující roky.
Po informacích o degradačních změnách půdy pokračovala skupina k odrůdovým pokusům kukuřice společnosti Monsanto. Pavel Holub začal s výkladem u hybridu DKC 3512 YG, který je YieldGard verzí hybridu DKC 3511. Poskytuje tedy veškeré výhody mateřského hybridu, ale navíc je odolný vůči zavíječi kukuřičnému. Další materiál DKC 4490 se podle Pavla Holuba vyznačuje ještě lepší odolností vůči přísuškům než předchozí hybrid. Byl totiž vyšlechtěn do sušších podmínek kontinentálního klimatu. K vidění byl na poli také v YieldGard verzi. Do oblasti Znojemska se dále hodí nejpozdnější hybrid s FAO 370 – DKC 4964. Jde o suchovzdorný hybrid tolerující i lehčí půdy, který poskytuje stabilní vysoké výnosy ve stresových podmínkách. Řadu pokusů zakončovala varianta s DKC 5542, hybridem vhodným pro bioplynové stanice. Jak Pavel Holub uvedl, tento materiál může dorůstat až třímetrové výšky a dokáže vyprodukovat až 80 t hmoty.
Vedle pěkných a ničím nenarušených porostů účastníci také zhlédli kukuřici, na které se podepsaly kroupy. Přestože se s poraněním plodina dokázala dobře vyrovnat, ranky na listech jsou vstupní branou pro infekce, dochází také ke ztrátě vody a asimilační plochy.

Slunečnici se daří dobře
Podobně jako v loňském roce také letos slunečnice potvrdila, že do suchých podmínek patří. Přestože loni nakonec slibné porosty nedaly očekávaný výnos, letos by situace mohla být jiná. Technologie zakládání porostů se u slunečnice, která byla zasetá 12. května, téměř shoduje s kukuřicí. Na rozdíl od kukuřice, dostala ale například méně dusíku (88 kg/ha), byla ošetřena fungicidem Pictor a na konci sezóny ji čeká desikace.
Pavel Holub pěstitelům také sdělil vlastnosti jednotlivých odrůd, mezi kterými byly úplné novinky, například DKF 2824 nebo výkonné materiály Orasole, Extrasol a Pikasol. U slunečnice se podle údajů průvodce počítá s výnosem kolem 2,4 t/ha. Při výkupní ceně 6000 Kč/t a započítaných průměrných dotací z hektaru 5000 Kč by se tržba mohla pohybovat na úrovni 19 400 Kč/ha.

Pšenici je hůře
Na hranici rentability bude v Hrušovanech pravděpodobně vycházet ozimá pšenice Arida. Porost, do kterého je možné hledět zezhora a navíc vidět půdu, není příslibem vysokého výnosu. Ing. Pavel Růžek, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni pěstitele varoval, že pokud zaprší, dojde k regeneraci odnoží, s čímž souvisí další problémy.
A jaká byla u pšenice použita technologie zakládání porostů? Po sklizni slunečnice následovala podmítka talířovými disky a ošetření proti výdrolu a plevelům přípravkem Roundup Rapid v dávce 2,5 l/ha. Přípravu půdy před setím zajistil kypřič společnosti P + L Köckerling Vario, který dokáže velice dobře zpracovávat podmítku a rovnoměrně zapravit mulč. Na samotné setí a přihnojení byl zvolen secí stroj Great Plains. Ten zpracovává půdu v úzkém pásku a vytváří seťové lůžko, do nějž je ukládáno osivo. Díky tomu významně přispívá k omezování vodní a větrné eroze a snižuje ztráty půdní vláhy na minimum.
Pavel Holub dále hovořil o ochraně porostů. Proti teplomilnějším plevelům byl aplikován herbicid Sekator v dávce 0,25 l/ha a následně na pcháče a podobné plevele 0,5 l/ha Agroxone 750. O ochranu proti chorobám se postaraly fungicidy Falcon 460 EC (0,6 l/ha), Silwet Star (0,1 l/ha) a Decis Mega (0,1 l/ha).

Novinky v řepce
Přestože ozimá řepka v některých oblastech ČR silně trpěla nedostatkem vláhy a nevypadá dobře, řadí se stále z hlediska ekonomického k nejperspektivnějším zemědělským komoditám. Zástupci společnosti Monsanto proto v Hrušovanech představili pěstitelům novinky v sortimentu řepky. Liniové materiály obohatila středně raná odrůda DK Cabernet, která se podle informačních letáků společnosti vyznačuje vysokým výnosem semen, rovnoměrným dozráváním a velmi dobrým zdravotním stavem.
Řady hybridů rozšířily tři novinky. Na českém trhu nejranější restaurovaný hybrid Excalibur je vhodný do chladných oblastí. Disponuje vysokou odolností vůči poléhání a chorobám a dosahuje vysokých výnosů. Polopozdní hybrid DK Exquisite poskytuje vysoké vyrovnané výnosy semen a velmi dobrý obsah oleje ve všech výrobních oblastech. Vyznačuje se odolností proti celému spektru chorob řepky. Společnost Monsanto přichází na trh také s prvním polotrpasličím hybridem DK Secure. Samozřejmostí je nízký vzrůst a s tím související vysoká odolnost vůči poléhání, omezená aplikace regulátorů růstu, snadnější prostupnost porostem, rychlejší a efektivnější sklizeň.

Klíčové informace:
 Zakládání porostů v systému Ekotech eliminuje ztráty vody.
 Slunečnici a kukuřici podmínky znojemské oblasti vyhovují.
 Pšenice se letos v Hrušovanech se suchem vyrovnává hůře.
 Zástupci společnosti Monsanto představili nové liniové odrůdy a hybridy řepky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *