28.04.2023 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sympozium společnosti Corteva zacílilo na široký okruh témat

Online sympozium pořádané společností Corteva Agriscience Czech, s. r. o. ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společností Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk přineslo řadu zajímavých poznatků počínaje marketingovou situací až po škůdce a choroby této plodiny. Významnou pozornost věnovali organizátoři odborné akce hybridu ozimé řepky PT303, který disponuje velmi dobrým zdravotním stavem, ale také dalšími pěstiteli žádanými vlastnostmi. Sympozium bylo vysílané prostřednictvím TV Zemědělec.

Aktuální portfolio řepky připomněl Ing. Roman Brtnický z firmy Corteva Agriscience Czech a Pioneer, s dominující loňskou novinkou PT303. V letošním roce lze podle řečníka výměru tohoto hybridu v tuzemsku počítat již v tisících hektarech, popularitu si ale získal i daleko za hranicemi. Zaujme především zdravotním stavem, kdy kombinuje geneticky podmíněnou odolnost vůči napadení hlízenkou (gen Protector Sclerotinia dokáže zmírnit četnost nákazy i výrazně zpomalit další šíření choroby na rostlině), geneticky zvýšenou odolnost vůči fomě (gen Rlm7) a rezistenci k viru žloutenky vodnice (TuYV). Disponuje také přirozenou odolností vůči verticilliu a mimořádnou odolností k poléhání před sklizní – z devítibodové stupnice ÚKZÚZ získal hodnocení osm = téměř nepoléhavá odrůda. To je podle Ing. Brtnického při výšce 155 až 170 cm unikátní.

Poukázal také na růstové parametry PT303, počínaje vysokou energií klíčení osiva a výbornou polní vzcházivostí, a to i v sušších podmínkách posledních let. Mladé rostlinky mají významnou dynamiku růstu a vytvářejí nápadně velké listy. Cílem je zvětšit asimilační plochu, což podle Ing. Brtnického zajišťuje odrůdě odolnost v době přísušků, ale také například vyšší odolnost k žíru dřepčíka olejkového. Ukazatelem pro dobré přezimování je pak síla kořenového krčku – v poloprovozních pokusech SPZO (2022/2023) měl hybrid PT303 vynikající podzimní parametry růstu, což prokázal nejsilnějším kořenovým krčkem z celého sortimentu B.

Ing. Brtnický také zdůraznil, že PT303 má takový mechanismus odolnosti vůči chorobám a poléhání, kdy dokáže z původně vysetého počtu semen dostat ke sklizni vyšší množství zdravých produktivních rostlin, a tím pozitivně ovlivnit HTS i celkový výnos. To v prezentovaných pokusech s bílou hnilobou řepky (v letech 2020/2021 a 2021/2022) dokumentoval i Ing. David Bečka, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. „Potvrdilo se nám, že hybrid PT303 vychází výnosově dobře při nízkém i vysokém tlaku hlízenky,“ uvedl Ing. Bečka. Na základě pokusů z roku 2020/2021, kdy byl vysoký tlak hlízenky, může také potvrdit, že na tomto hybridu je menší počet infikovaných stonků bílou hnilobou. V sezóně 2021/2022 byl výskyt bílé hniloby sporadický, neznamená to ale, že se nevyskytovaly další houbové choroby. Komplexem chorob předčasného dozrávání (bez bílé hniloby) – verticillium, botritida, foma …, bylo v poloprovozních pokusech postiženo v průměru 25 % rostlin. Jako nejzdravější se ze souboru sledovaných odrůd projevil PX131, který měl do 10 % infikovaných stonků. Následovala skupina odrůd – PT293, PX141, PT275, PT303: do 20 % infikovaných stonků. Hybridy PT298, PT271 a experimentální odrůda překročily 30% hranici infikovaných stonků. Výnosově se i v této sezóně na první místo dostal PT303 (4,96 t/ha).

O možnosti využití bakteriálního přípravku Utrisha N v ozimé řepce na podzim hovořil Ing. Tomáš Vereš, Ph.D., z firmy Corteva Agriscience Slovakia. Účinnou látkou tohoto přípravku je bakterie Methylobacterium symbioticum, která do rostliny proniká přes listy. Za vegetační období je bakterie schopna nafixovat zhruba 30 kg N/ha. Nemalou výhodou je certifikát do ekologického zemědělství.

Více informací přinese týdeník Zemědělec.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down