Sumy teplot u kukuřice

Sledování úhrnu teplot u porostů kukuřice na vybraných referenčních stanovištích poradenské služby KWS Semena, která jsou identická se stanovišti demonstračních pokusů v ČR, poskytují první údaje. Tyto údaje o úhrnech teplot měřené od výsevu kukuřice mohou rozhodujícím způsobem pojistit rozhodování o optimálním datu sklizně.

Současný moderní sortiment hybridů kukuřice, nabízený naší firmou, se z hlediska termínu sklizně v ročním porovnání může mezi sebou odlišovat o celé týdny. Všichni, kdo pěstují kukuřici na siláž, vědí, že správný čas sklizně výrazně ovlivňuje složení a silážovatelnost sklízené hmoty. Určuje tak její výslednou krmnou hodnotu a výši sklizňových ztrát.

Předčasný termín sklizně
– nedostatečné využití výnosového potenciálu výkonných hybridů
– malý výnos škrobu
– neuspokojivá struktura krmiva
– nízký příjem krmiva z hlediska přijaté sušiny
– neúměrné ztráty odtokem silážních šťáv

Opožděný termín sklizně
– zvýšené riziko špatného průběhu kvašení vzhledem k vysokému obsahu sušiny ve zbytku rostliny
– ztížené, v pokročilejším termínu nemožné, udusání hmoty a vytvoření anaerobního prostředí pro mléčné kvašení
– vysoké zatížení plísněmi a toxickými zplodinami jejich metabolismu

Optimální termín sklizně
– zajišťuje obsah škrobu větší než 30 %
– sušina zbytku rostliny nepřesahuje 24 %
Toto optimum, které vyjadřuje určitý kompromis mezi snahou o dosažení maximálního výnosu zrna a ještě únosnou silážovatelností zbytku rostliny, nastává u většiny velmi raných hybridů při dosažení úhrnu teplot 1450 °C, u většiny raných hybridů při sumě teplot 1490 °C a u většiny středně raných hybridů při 1540 °C.

Stránku připravil Ing. Karel Kokaisl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *