09.05.2014 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sucho snížilo výnos travních porostů

Suchý průběh vegetace v letošním roce se kromě řady plodin podepsal i na travních porostech. Návštěvníci polního dne šlechtitelské stanice DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice s. r. o. si mohli prohlédnout pokusy s katalogovými směsmi, směsmi s novými odrůdami, hybridy Festulolium i pokusy a školky s novošlechtěním trav a jetele.
Ing. Ivan Houdek, šlechtitel ze společnosti DLF-TRIFOLIUM Hladké Životice s. r. o., prozradil, že letošní výnosy travních porostů, jsou na polovině výnosů loňských.

Pokusy s travními druhy a produkce bioplynu

 

U pokusu s travními druhy a se směsmi pro bioplynové stanice ze zásevu 2012 prezentoval výsledky Ing. Alois Kohoutek, CSc.,  z VÚRV, v. v. i., vedoucí Výzkumné stanice Jevíčko. „Dosažené výsledky prokázaly poměrně vysokou výtěžnost metanu jako hlavní složky bioplynu z travních druhů, která se pohybuje v rozpětí 200 až 247 Nm3/t sušiny. Hlavní travní druhy dosáhly v podmínkách České republiky docela vyrovnané produkce metanu v rozmezí 225 až 235 Nm3/t sušiny,“ informoval Ing. Kohoutek o výsledcích pokusu s produkcí bioplynu z vybraných travních druhů. Uvedl rovněž, že potenciální roční výnos metanu z jednoho hektaru travních porostů se pohybuje v rozmezí od 1974 Nm3/ha metanu u jílku vytrvalého až po 2880 Nm3/ha metanu u ovsíku vyvýšeného. „Z produkčního hlediska a výnosu metanu z hektaru jsou kromě výše uvedených druhů významné zejména srha laločnatá, kostřava červená, rákosovitá a festulolia, které dosáhly až dvojnásobného výnosu v první seči oproti jílkům, což významně ovlivňuje produkci metanu z hektaru,“ dodal Ing. Kohoutek k výsledkům pokusu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down