10.07.2023 | 01:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sucho na hnojenom trávnom poraste

Príspevok hodnotí deficit vlahy na výšku produkcie sušiny a obsah dusíkatých látok v trávnom poraste. Pokus bol založený na aluviálnej lúke v západnej časti Zvolenskej kotliny (Slovensko) a pozostával z piatich variantov: kontrola (N0), PK, N50PK, N100PK a N150PK. Príspevok obsahuje údaje za obdobie rokov 2019–2022. Najvyššia produkcia sušiny (DM) a obsah dusíkatých látok (CD) boli zistené na variante s najvyššou dávkou dusíkatého hnojenia. Hnojenie malo štatisticky významný vplyv na produkciu sušiny, ale na obsah dusíkatých látok sa neprejavil. Zrážky počas vegetačného obdobia mali vplyv na produkciu sušiny a na koncentráciu dusíkatých látok nemali žiaden vplyv.

Trávne ekosystémy sú voči extrémnemu počasiu odolnejšie ako poľné kultúry. Dôvodov je niekoľko. Trvalé porasty môžu využívať okrajové obdobia vegetačnej sezóny, napríklad i krátke teplé obdobia v priebehu zimy, k regenerácií po predchádzajúcom roku a k príprave na ďalší rok. Trávy vytvárajú odnože, byliny posilňujú svoj koreňový systém. V prípade suchých rokov môžu rastliny tieto chladnejšie a vlhšie obdobia využiť k čerpaniu živín z pôdneho roztoku, živín, ktoré sú v dobe sucha pre rastliny nedostupné (Hrevušová et al. 2022).

Trávne porasty sú odolnejšie aj vďaka ich druhovej rozmanitosti. Druhovo bohaté lúky a pasienky dokážu na výkyvy počasia reagovať pružnejšie, pretože v poraste dominujú druhy, ktorým najviac vyhovujú lokálne podmienky. Keď nastane zmena podmienok, napríklad v dôsledku dlhotrvajúceho sucha, menia sa pomery medzi druhmi. Začnú sa viac rozširovať druhy s vlastnosťami, ktoré sú menej citlivé na deficit vlahy. Suchovzdorné rastliny majú rôzne stratégie ako šetriť s vodou, napr. majú úzke listy, pevné povrchové pletivá alebo chĺpky na stonkách a listoch. Niektoré majú mohutný a hlboký koreňový systém a môžu využiť vodu z nedostupných miest.

Hnojenie sa pokladá za jeden z najvýznamnejších pratotechnických zásahov, ktorý ovplyvňuje výšku produkcie sušiny, kvalitu krmiva, spôsobuje zmeny vo floristickom zložení a v mačinovej pôde (Holúbek et al. 2007). Úroveň hnojenia významne ovplyvňuje druhové zloženie porastov a tým kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku produkcie.

Celý článek, který vyšel v Úrodě č. 7/2023, napsaly Ing. Vladimíra Vargová, PhD., a Ing. Zuzana Kováčiková, PhD. (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva.)*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down