05.02.2024 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stravitelnost vlákniny u silážních hybridů kukuřice

U zemědělských podniků zaměřujících se na co největší užitkovost a kvalitu složek v mléce je dosažení co nejvyšší efektivity výroby objemných krmiv velmi zásadní. Důležitou součástí je také dosáhnout nejen kvalitativních parametrů, ale i stabilních výnosů. Vysoká produkce živin z jednotky plochy tak snižuje celkovou cenu kukuřičné siláže, a tím i celkové náklady na výrobu mléka. Kukuřice je pro vysokou produkční účinnost nejvýhodnějším zdrojem energie, a proto je převažujícím komponentem směsné krmné dávky.
Pro výživu dojnic v ČR jsou nejvhodnější hybridy silážní kukuřice nejen s vysokým obsahem škrobu, ale i s vysokou stravitelností zbytku rostliny, která je podmíněna maximální délkou sklizňového okna.  

Graf 1 - Stravitelnost NDF u hybridů KWS

Stravitelnost vlákniny totiž výrazně ovlivňuje množství příjmu krmiva u krav. Mnoho výzkumů prokázalo, že krávy budou jíst více sušiny a produkovat více mléka při zkrmování kukuřičné siláže, která má vyšší stravitelnost NDF, a to kolem 55–60 %. A tyto hodnoty s přehledem vykazují dle výsledků z pevné laboratoře (viz graf 1) i ty nejlepší silážní hybridy pod obchodním označením Best4Milk od společnosti KWS, které splňují ta nejnáročnější kritéria pro produkci co nejkvalitnější siláže pro dojnice, a to i při současně vysokém potenciálu výnosu suché hmoty z hektaru. Zejména bych chtěl vyzdvihnout novinku: hybrid KWS Monumento (FAO 280), který dosáhl 60,5 % stravitelnosti NDF a dále nejprodávanější silážní hybrid v Česku KWS Salamandra (FAO 230), taktéž s vynikající hodnotou přeš 60 % stravitelné NDF. Zvýšením stravitelnosti NDF o 1 % totiž můžeme dosáhnout zvýšení příjmu sušiny u dojnice o 0,17 kg a produkce mléka až o 0,25 kg denně. Zatímco v minulosti byly používány metody k odhadu výše stravitelnosti lignin a acido detergentní vláknina (ADF), tak nyní výzkumy prokázaly, že ADF a lignin nezapočítávají všechny odchylky v NDF, nebo silážní stravitelnost, že hodnot ADF a lignin nereflektují všechny aspekty stravitelnosti kukuřičné siláže. A proto se začala u odborníků na výživu skotu zařazovat zkratka uNDF (nestravitelná NDF) v rozborech krmiv, která se pohybuje u špičkových silážních hybridů v rozmezí 7–11 %. Zde bych Vás požádal upřít zrak na graf 1, kde silážní hybridy KWS uspěly na výbornou, a to díky hodnotám uNDF do 10 %. Nejlépe si vedl hybrid KWS Granturismo (FAO 240) s hodnotou 7,2 %.

Graf 2 - Hodnoty uNDF u hybridů KWS

Závěrem bych rád podotknul, že základním faktorem pro kvalitní kukuřičnou siláž je v prvé řadě zvolený hybrid, termín sklizně, vhodná agrotechnika, technologický proces silážování, kvalita úrovně konzervace a v neposlední řadě správný odběr.*

Bc. Marek Šulc

Odborný poradce pro výživu zvířat

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down