17.04.2024 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stoupající význam jednoděložných plevelů na zemědělské půdě

V závislost na skladbě plodin, technologiích pěstování, systémech zpracování půdy, výživě rostlin a systémech regulace plevelů probíhají i změny v druhovém spektru plevelných rostlin. Významně do tohoto procesu zasahují klimatické změny, které probíhají na naší Zemi v dlouhodobých cyklech a velmi často tyto trendy zachycujeme až po delší době.

Vlivem uvedených faktorů dochází ke krátkodobým a dlouhodobým změnám druhového složení plevelů. V posledním desetiletí se navíc projevuje negativně rezistence plevelů vůči herbicidům a problematika invazí teplomilných plevelných druhů. Tyto změny se následně musí projevit v systémech regulace plevelů.

Ozimé jednoděložné plevele

Výrazný nárůst byl zaznamenám zejména u jednoděložných ozimých plevelných rostlin. Významně se projevují chundelka metlice (Apera spica venti) a psárka polní (Alopecurus myosuroides). Technologie minimálního zpracování mají podstatný vliv na expanzi sveřepů, především sveřep jalový (Bromus sterilis) a sveřep měkký (Bromus mollis). V posledních letech byla zaznamenána významná expanze ozimé trávy mrvky myší ocásek (Vulpia myuros).

Jarní jednoděložné plevele

Mezi nejvýznamnější jarní jednoděložné plevele patří prosovité trávy. Ty se řadí do skupiny pozdních jarních plevelů, které se v posledním desetiletí poměrně rychle šíří jak na orné, tak i nezemědělské půdě. Nejvýznamnější je ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli). V posledních letech expandují po celém území našeho státu expandují bér zelený (Setaria viridis) a bér sivý (Setaria glauca). Nárůst výskytu je pozorován i u rosičky krvavé (Digitaria sanguinalis). Ta se dříve vyskytovala především v teplejších oblastech našeho státu. Problémem u prosovitých trav je etapovité vzcházení, vysoká tvorba generativních orgánů (obilky) a dormance obilek. Obilky mají vysokou životnost a vydrží klíčivé v půdě i řadu let.

Celosvětový problém

Mezi příčiny šíření jednoletých trav na zemědělské půdě patří u ozimých trav především nevhodné střídání plodin, vysoký podíl ozimých plodin, dále masové využívání technologií minimálního zpracování půdy a jednostranné používání herbicidů. U prosovitých trav má určitě význam oteplování, především ve vegetačním období, agrotechnika a způsoby sklizně.

V současné době význam jednoděložných plevelných druhů stále stoupá nejen u nás, ale na celém světě. Vyznačují se vysokou reprodukční schopností a vysokou adaptabilitou. Tomu musíme přizpůsobit systémy regulace plevelů.

Tyto a další informace naleznete v článku doc. Ing. Jana Mikulky, CSc., a Ing. Jana Štrobacha, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v dubnovém vydání časopisu Úroda (4/2024).*

Úvodní fotografie: Chundelka metlice se vyskytuje i v rezistentních populacích Foto Jan Mikulka

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down