Sto let Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě

V letošním roce si Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě připomíná svoji stoletou historii. Byl založen ministerstvem zemědělství 5. července 1923 – tehdy jako Státní výzkumné ústavy bramborářské. Ty vznikly z iniciativy Krajského odboru Ústředního svazu pěstitelů zemáků v Německém (Havlíčkově) Brodě. Činnost byla soustředěna do tří oddělení (zvaných ústavy) – Ústav pro pěstování a zužitkování bramborů, Ústav lihovarský a Ústav pro škrobárenství a sušárenství.

 

V roce 1939 pak bylo založeno další oddělení ústavu, a to Ústav pro ochranu rostlin. Názvy ústavů velmi dobře vystihovaly tehdejší zaměření především na průmyslové zpracování brambor, které se časem přirozeně měnilo až k současným prioritám v oblastech významné a zdravé potraviny a suroviny pro potravinářský průmysl. Tyto priority zabezpečujeme prostřednictví výzkumu v geneticko-šlechtitelské oblasti, technologiích pěstování, užití a skladování. Věnujeme se všem klíčovým oblastem, které jsou součástí nové Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na leta 2023–2032 a samozřejmě i poradenské činnosti, bez které by nebyl přenos poznatků do praxe efektivní. V průběhu stoleté historie se požadavky doby na výsledky výzkumu přirozeně měnily. Co ale vždy zůstalo stejné, je skutečnost, že hlavním uživatelem výsledků je pěstitel, ať již konzumních a sadbových brambor, nebo brambor určených na průmyslové zpracování. Na něm záleží, zda jeho brambory budou kvalitní, o jeho produkci bude zájem a zda konečný spotřebitel byl spokojen. Náš ústav tomu chce být i nadále nápomocen.

Stoletou historii si také společně s veřejností připomeneme i výstavou 100 let Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Výstava probíhá od 25. ledna 2023 v Havlíčkově Brodě v Muzeu Vysočiny (Havlíčkův dům). Jednotlivé expozice přiblíží návštěvníkům historii výzkumu a také pěstování brambor v Čechách a v regionu Vysočiny.

Návštěvníci zhlédnou řadu zajímavostí, jako jsou historické publikace o pěstování brambor, přístroje, zařízení a další pomůcky používané výzkumníky, seznámí se s tím, jak vzniká nová odrůda. Chybět nebudou ani bramborové kuchařky. V rámci výstavy se uskuteční dvě odborné přednášky pro veřejnost na téma pěstování brambor a nutriční význam brambor. Výstava potrvá až do 26. března 2023.

Informace přináší únorové vydání časopisu Úroda (2/2023) prostřednictvím článku ředitele Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., Ing. Jaroslava Čepla, CSc.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down