19.02.2024 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stav půdní reakce a obsahu vápníku

Pro úspěšnou rostlinnou produkci je zajištění optimální půdní reakce nezbytným předpokladem, který rozhoduje o efektivním využití minerálních hnojiv a zpřístupnění živin. Půdní rekce závisí na přirozeném potenciálu půd a geneticko-klimatických podmínkách oblasti. Potřeba vápnění je vyšší u půd vzniklých na kyselých substrátech a v oblastech humidního klimatu, kde dochází k přirozeně vyššímu vyplavování uhličitanů.

Tématem se zabývá Ing. Michaela Smatanová, Ph.D., která působí na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, v Zemědělci č. 8/2024. Připomíná, že úprava půdní je reakce je možná pouze za předpokladu použití správného množství vápenatých hmot na základě zjištění pH půdy a určení půdního druhu. Vápnění se podílí na zlepšení strukturního stavu půdy, a tím i koloběhu vody a vzduchu v půdě, na biologické aktivitě půdy, rozvoji kořenového systému, tvorbě humusu, ale omezuje také pohyblivost rizikových prvků. Pozitivním efektem je i lepší hygienický a ekotoxikologický stav půdy, imobilizace některých rizikových prvků a snížení jejich přijatelnost rostlinami. Vápník je také nezbytný pro růst, vývoj a dobrý zdravotní stav rostlin, jeho nedostatek může způsobovat poruchy růstu.

Systém vzorkování půd

Výměnná půdní reakce je jedním z parametrů zjišťovaných v Agrochemickém zkoušení zemědělských půd. Hodnocení šesti odběrových cyklů v období od roku 1990 do posledního uzavřeného cyklu v roce 2022 vypovídá o zhoršující se situaci a významném okyselování půd. V celostátním hodnocení za toto více než třicetileté období pH pokleslo o 0,3 stupně. Pozorujeme přesuny výměr z kategorií neutrálních půd do kategorií kyselých a silně kyselých půd. Celková výměra půd s pH pod 6,5 u nichž je nezbytné pH upravit dosahuje 70,25 %. Tento negativní trend je důsledkem poklesu spotřeby vápenatých hnojiv. Z šetření Ministerstva zemědělství (MZe) vyplývá, že například v hospodářském roce 2017/2018 bylo spotřebováno 408 000 tun v roce 2022/20023 už jen 265 tisíc tun. Průměrná hodnota půdní reakce orné půdy ČR podle posledního zjištění v roce 2022 dosahovala 6,1. Podíl kyselých půd do pH 5,5 zaujímá 27,89 % výměry, uvádí autorka.*

Úvodní obrázek: Mapové zobrazení výměnné půdní reakce Zdroj: ÚKZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down