Srpen na polích

Ozimá řepka

Jedním ze základů pro založení kvalitního porostu řepky je dodržení agrotechnických lhůt a zvláště setí. Mladým rostlinkám hrozí během klíčení a vzcházení nebezpečí především od slimáčků. Chladné a deštivé počasí v tomto období zvyšuje riziko poškození. Pro signalizaci výskytu tohoto škůdce slouží různé typy pastí, které se položí na pole. Za kritické číslo se bere výskyt jednoho až tří slimáčků na jeden metr čtvereční. Vhodné je sledovat jejich výskyt již v předplodině. Pro vývoj slimáčků je příznivá hrudovitá, těžká půda, která špatně osychá. Naopak jemně zpracované, mírně utužené seťové lůžko snižuje možnost jejich úkrytu a šíření. Ochrana ze provádí aplikací granulovaných moluskocidů, a to buď ohniskovitě, nebo plošně podle intenzity napadení.
Malé rostlinky řepky mohou při vzcházení poškodit dírkováním na listech dřepčíci, ale vážné škody zpravidla nepůsobí. Výjimkou by mohlo být pěstování po brukvovité předplodině a suché počasí. Vzešlé porosty řepky mohou v letech velkého výskytu kriticky poškodit hraboši, kteří se na pole přestěhují z okolních ploch. Dužnaté rostlinky řepky jim slouží nejen jako potrava, ale zároveň jako zdroj vody. Ochranou je aplikace rodenticidů do ohnisek, nejlépe přímo do používané chodby.
Z houbových chorob napadají vzcházející rostlinky Phoma lingam a houby rodu Alternaria. Obě způsobují odumírání rostlin, nicméně poškození je ojedinělé.
Při podzimním preemergentním ošetření řepky herbicidy je třeba dát pozor na používání originálních přípravků vzhledem k tomu, že se v několika minulých letech objevily padělky s pochybným složením.

Obilniny

Vzhledem k letošnímu vyššímu výskytu zakrslosti pšenice a ječmene ve středních Čechách a na Moravě je třeba zvážit preventivní zásahy, které zabrání šíření infikovaných vektorů, jimiž jsou mšice a křísci. Jejich výskyt podporuje suchý a teplý podzim. Především je potřeba včas podmítnout a zaklopit vzešlý výdrol v okolí nově setých ozimů, popřípadě chemicky ošetřit travnaté plochy v okolí pole.

David Bouma

Pranostiky na příští měsíc

Severáky v srpnu přinášejí stálé počasí
Bartolomějské větry ovsy lámou
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují stále pěkné počasí.
Když v srpnu hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Bouřky na Bartoloměje přináší kroupy a sníh.
Vavřincův déšť – myší úroda (10. 8.).
Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu. (16. 8.).
Moc hub srpnových, moc vánic sněhových.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
Mnoho chmelu, mnoho žita příštím rokem.
V létě dělej, v zimě se vzdělej.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *