Správná aplikace přípravků má svoje pravidla

Účinnost přípravků je významně závislá na kvalitě jejich aplikace. Nejen použití vhodného přípravku nebo moderních technologie či techniky, ale zejména správný postup při jednotlivých činnostech je zárukou efektivity, a hlavně bezpečnosti zásahu. Postupy pro přepravu, přípravu postřikové kapaliny zahrnující zejména ředění a míchání přípravku, vlastní aplikaci při zohlednění povětrnostních podmínek, dodržení pracovního režimu a omezování nežádoucího úletu mají svá přesná pravidla a měla by být samozřejmostí.

Důraz je třeba klást na zdraví obsluhy, ale také na ohleduplnost k životnímu prostředí. Článek Ing. Petra Harašty, Ph.D., z České společnosti rostlinolékařské, Brno, zveřejněný v srpnovém vydání časopisu Úroda (8/2022) uvádí správné postupy projektu TOPPS Water Protection.

Zohledňování správných postupů a pravidel pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin napomůže snižovat dopady a rizika pro lidské zdraví i pro životní prostředí plynoucí z jejich používání. Zejména vodní zdroje vyžadují zvláštní pozornost a ochranu. Je však třeba se o správné aplikaci bavit a diskutovat ji na všech úrovních rozhodování, zdůrazňuje Ing. Harašta. Jedním z nástrojů nejen pro diskusi o správné aplikaci, ale i pro správný přístup k aplikaci jsou podle něj mimo jiné výstupy projektu TOPPS Water Protection, o němž se lze více dozvědět na www.topps-life.org nebo z letáků a příruček, které byly v rámci projektu zpracovány a vydány také tiskem v českém jazyce. Případně je možné využít instruktážních online nástrojů modelujících podmínky aplikace podle zadané konfigurace postřikovače, plodiny a dalších aspektů pro aplikaci přípravků. Ty se týkají omezování úletu a dalších činností rizikových pro povrchovou i podzemní vodu: Drift Evaluation Tool – TOPPS-PROWADIS (topps-drift.org).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down