19.01.2022 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Specifika halových skladů zrnin

Sklizené zrniny se po posklizňové úpravě skladují po delší dobu v různých typech skladovacích prostor podle finančních a prostorových možností jednotlivých zemědělských podniků. Aby mohly být takovéto zemědělské komodity prodány v optimálním čase za co nevyšší cenu na trhu, jsou zapotřebí vhodné skladovací prostory, kde jsou vytvořeny skladovací podmínky pro zachování kvalitativních parametrů skladovaných zrnin.

Při volbě skladovacích prostorů je třeba respektovat podíl jednotlivých partií sklízených komodit, podle toho je třeba stanovit jednotkovou kapacitu například věžových zásobníků 60, 80, 150, 200, 500, 1000 t, případně 2500 t (ve výjimečných případech i více) nebo halových skladů s kapacitou od 4000 do 5000 t podle rozměrů skladovací budovy.

Při větší produkci jedné plodiny je možné volit halové sklady o celkové kapacitě například 5000 t, které mohou být rozdělené na polovinu nebo na jednotlivé sekce podle logistického uspořádání rozdílných druhů zrnin. Výhodou halových skladů jsou nejen větší kapacity pro uskladnění vlastní produkce zrnin, ale i variabilní možnosti skladování například zemědělské techniky v zimním období při nižších požadavcích na skladovací prostor pro hlavní plodiny zemědělských družstev.

Na dobu skladovatelnosti zrnin má zásadní vliv jejich vlhkost a teplota při skladování. Zrniny o vyšší vlhkosti než 16 % uskladněné v podlahovém skladu nebo dlouhodobě skladované zrniny se musí provzdušňovat. Předpokladem provzdušňování je síť rozvodných kanálů napojených na provzdušňovací ventilátory.

Pro skladování zrnin platí, že se lépe skladují při nižších teplotách. Teplotu skladovaných zrnin ovlivňuje přístup kyslíku. Při skladování zrnin v uzavřeném prostoru roste množství oxidu uhličitého a klesá množství kyslíku uvnitř budovy. Jedná se o produkt takzvaného intenzivního dýchání zrnin jakožto živého organismu. Hovoříme tedy o negativním mikroklima uvnitř skladovacího prostoru.

Odvádění tepla zrnin pomocí aktivního větrání, může mít za určitých okolností opačný efekt, než je snížení teploty. Při použití vzduchu o nevhodných parametrech dojde ke stimulaci dýchání a tím k ještě silnějšímu zahřívání. Pro účinné větrání zrnin je tedy nutné používat vzduch o teplotě alespoň o 5 °C nižší, než je teplota větraných zrnin a o nízké relativní vlhkosti.

Provzdušňovací kanály mohou být nadúrovňové, které jsou vhodným řešením pro plně mechanizované naskladňování do halových skladů s jednotkovou kapacitou minimálně 4000 t uskladněných zrnin. Pokud hovoříme o podúrovňových provzdušňovacích kanálech, jejich hlavní výhodou je možnost přejíždění těchto kanálů mobilní technikou bez nutnosti demontáže například při vyskladňování čelními nakladači, která je vždy nutná u nadúrovňového provzdušňovacího systému.*

Více informací k tomu tématu přináší článek Ing. Jiřího Bradny, Ph.D., z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i., Praha, zveřejněný v týdeníku Zemědělec (3/2022).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down