11.11.2022 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Soutěž Žít krajinou má své vítěze

V prostorách Senátu Parlamentu ČR se uskutečnilo vyhlášení výsledků jubilejního 15. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Jejím cílem je ocenit nejúspěšnější realizace pozemkových úprav, které jsou komplexním a účinným nástrojem, jak vrátit krajině její schopnost vyrovnávat se s klimatickými změnami i vlivy zemědělské činnosti. Mají pozitivní přínos pro kvalitu životního prostředí a zvyšují celkovou kvalitu života na venkově. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Informuje o tom tisková zpráva Státního pozemkového úřadu.

Soutěž Žít krajinou oceňuje nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a všechny další, kteří se o realizace zasloužili. V 15. ročníku soutěže Žít krajinou se komisím představilo 45 projektů, z toho 22 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura a 23 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny. Současně centrální komise vybrala z těchto projektů ten nejlepší a udělila mu Cenu Státního pozemkového úřadu. Poslední cenou, která byla v letošním ročníku udělena, byla Cena veřejnosti, o níž rozhoduje veřejnost v internetovém hlasování.

Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, ve svém projevu připomněl, že pozemkové úpravy letos slaví své 30. výročí. „Od roku 1991 jsme do pozemkových úprav investovali necelých 33 miliard korun. Za těmito čísly stojí poctivá a profesionální práce jak úředníků, projektantů pozemkových úprav a staveb, tak i dodavatelů a patří jim za to opravdu velké poděkování,“ uvedl.

Jako ukázka opravdu dobré praxe může sloužit jeden z vítězných projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny, který získal zároveň i Cenu státního pozemkového úřadu za nejlepší přihlášený projekt: Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k. ú. Drslavice ve Zlínském kraji.

Realizací revitalizačních opatření na pravém břehu Holomně v katastrálním území Drslavice došlo k nárůstu biologické hodnoty údolí toku Holomňa při současném zvýšení ochrany intravilánu obce, a to díky transformaci povodňových průtoků ve vodním toku a zadržení vody v krajině. Účinnost realizovaných protipovodňových opatření již byla ověřena v praxi čtyři měsíce od kolaudace staveb.

Vodní nádrž, poldr, mokřad a související opatření spojují více funkcí: plní funkci ekologickou, jelikož představují stanoviště pro výskyt rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, vodohospodářskou, dochází totiž k zadržení vody v krajině a optimalizaci průtoků v potoku za povodní a v době sucha, dále funkci zpřístupnění pozemků prostřednictvím realizace polních cest, estetickou a rekreační funkci. Vodní prvky dodávají zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině různorodost, atraktivnost a malebnost, ta je pak více navštěvována místními obyvateli i turisty. Zbudované polní cesty zpřístupňují stavby a přilehlé zemědělské pozemky pro jejich vlastníky, což vede k efektivnějšímu hospodaření. Zpevněné cesty také brání vyjíždění nových trajektorií a s tím spojené degradace zemědělské půdy. Polní cesty se již stihly osvědčit a jsou hojně využívány nejen vlastníky přilehlých pozemků, ale i turisty. Stavby byly veřejností velmi dobře přijaty a lze předpokládat, že o ně bude dobře pečováno i do budoucna tak, aby mohly sloužit svému důležitému účelu po další desítky let.*

 

Výsledky 15. ročníku soutěže Žít krajinou

Kategorie Vítězný projekt
Zelená a dopravní infrastruktura Polní cesty HPC1 v k. ú. Kryry a HPC3R v k. ú. Vroutek
Tvorba a ochrana krajiny Vodohospodářská opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
Cena Státního pozemkového úřadu Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k. ú. Drslavice

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

Cena veřejnosti Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu a k. ú. Kristiánov

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down