30.08.2022 | 03:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Soutěž o nejlepší vystavený exponát

Nedílnou součástí jihočeského agrosalonu Země živitelka je soutěž o nejlepší vystavený exponát Zlatý klas, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. Soutěžní porota má možnost udělit také ocenění Zlatý klas s kytičkou exponátu představujícímu mimořádný přínos pro ochranu životního prostředí, v případě produktů potravinového charakteru jsou to potraviny, jež se vyznačují mimořádně kvalitativními parametry a standardy.

V letošním roce se do této soutěže přihlásilo 35 exponátů a ocenění si odneslo patnáct z nich, tři dokonce Zlatý klas s kytičkou. V oblasti Rostlinná výroba bylo oceněno pět exponátů (dva i Zlatým klasem s kytičkou), v kategorii Živočišná výrob a Mechanizace získaly ocenění shodně tři exponáty, a v kategorii Potravinářská výroba uspěly čtyři exponáty, jeden i se ziskem Zlatého klasu s kytičkou.

V kategorii Rostlinná výroba získaly Zlatý klas s kytičkou exponáty Kolekce českých vyšlechtěných odrůd „archaických typů pšenic“ pro potravinářské využití (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.) a Odrůda pohanky seté Rose (OSEVA vývoj a výzkum, s. r. o.). U prvního exponátu jde o kolekce českých odrůd archaických typů pšenic špaldy, dvouzrnky a jednozrnky pro potravinářské využití, které byly vyšlechtěny v průběhu posledních dvou dekád na pracovišti Genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Tyto typy pšenic vykazují výbornou rezistenci k běžným houbovým chorobám a mají výborné kvalitativní parametry zrna. Význam archaických typy pšenic v současné době roste nejen v ekologickém zemědělství, ale stále více se rozšiřují i v konvenčním systému hospodaření i s ohledem na zavádění požadavků tzv. Zelené dohody. Hlavním benefitem je nutriční kvalita zrna, především vyšší obsah bílkovin a minerálů. Poslední studie též poukazují na nižší glykemickou zátěž při konzumaci z těchto pšenic i výrazně nižší podíl celiakálně reaktivního lepku.

Další úspěšný exponát odrůda Rose je nově vyšlechtěná karmínově kvetoucí odrůda pohanky seté. Předností odrůdy je vyšší odolnost vůči chladu a nižší náchylnost k poškození mrazem. Je odolná vůči obvyklým chorobám pohanky a nevyžaduje použití přípravků na ochranu rostlin. Rovněž není náročná na výživu, uplatní se jako tzv. doběrná plodina. Odrůda pohanky seté ev. Rose je určena jak pro pěstování pro potravinářské účely, tak pro využití ve směsích pro opylovače, biopásech nebo v zahrádkách, kde se uplatní její estetická funkce. V letošním roce je pěstována pro získání dostatečného množství osiva pro tržní použití. Od roku 2021 je rovněž zkoušena zahraničním partnerem pro uplatnění na francouzském trhu.

Zlatý klas v kategorii Rostlinná výroba dále získaly exponáty Odrůda ozimé pšenice AF Zora (Agrotest fyto, s. r. o.), Sléz přeslenitý cv. HOLINA (Zemědělský výzkum, spol. s r. o.) a Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramborové (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.).

Ozimá pšenice AF Zora se oproti jiným odrůdám vyznačuje přítomností vysokého množství barevných látek ve svrchních vrstvách zrna. Cílem šlechtění bylo zvýšit obsah antioxidantů. Odrůdu AF Zora s černým zrnem lze pokládat za první oficiálně registrovanou odrůdu na evropském území.

Sléz přeslenitý je jednou z plodin, které se začínají používat ve směsných osevech s řepkou ozimou pro snížení atraktivity porostu v pro škůdce v podzimním období. Odrůda Holina dostala právní ochranu.

Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramborové signalizuje potřebu prvního ošetření porostů brambor v dané lokalitě a následně znázorňuje vhodnost podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru v průběhu celé sezóny na základě průběžně získávaných hodnot.

Více informací se dočtete v titulech vydavatelství Profi Press.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down