Sója je nadále minoritní plodinou

Loni sice osevní plochy sóje narostly, ale letos došlo opět k jejich poklesu. Sója luštinatá je luštěnina s vysokým obsahem proteinů, je vhodnou alternativní plodinou do osevních sledů, nachází odbyt v potravinářském průmyslu, lze ji využít k produkci osiv nebo jako krmivo v živočišné výrobě. Patří mezi leguminózy a výrazně zlepšuje stav půdy pro následné plodiny.

Ing. Vít Procházka, jednatel a spolumajitel firmy ZIA, řekl, že díky greeningu se loni zvýšil osev sóje na 12 311 ha. Rok 2015 se vyznačoval velkým suchem, choroby se téměř nevyskytovaly. Upozornil však na problémy se zaplevelením a napadením porostů sviluškou. U některých odrůd docházelo k poměrně velkému praskání lusků ještě před sklizní. „Zaznamenali jsme velký propad výnosů, které v Čechách dosahovaly od 0,7 do 2 t/ha, na Ostravsku byla situace lepší, tam měla sója výnos i 3 t/ha a více. V roce 2016 poklesly osevy sóje podle Českého statistického úřadu na 10 608 ha a zabíraly pouze 0,4 % orné půdy, což ji stále řadí mezi minoritní plodiny. Nejvíce sóji se pěstuje ve středních Čechách. V průběhu vegetace pokračoval srážkový deficit i když některé lokality měly dostatek srážek. Herbicidní ochrana dopadla podle Ing. Procházky dobře, to se odrazilo na dobrém zdravotním stavu. Místy byly problémy s hlízenkou. V Čechách se průměrně sklízelo kolem 2,5 t sóji/ha, na Moravě byl výnos vyšší až kolem 3 t/ha. Upozornil také na význam kvalitní přípravy půdy před setím, zejména v suchých ročnících.

Od 1. 1. 2017 mění Zemědělská agentura, s. r. o., název na Prograin ZIA, s. r. o., důvodem je to, že do firmy kapitálově vstoupila kanadská společnost Prograin, což umožní rozšířit portfolio odrůd sóji na našem trhu. ZIA se zabývá výrobou osiva sóje a lupiny jak pro konvenční, tak ekologické zemědělství, staví také vlastní čisticí stanici osiv.

 

Ing. Radmila Dostálová z Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin na semináři v Ostravě-Hrabové uvedla, že velmi významnou luskovinu představuje sója luštinatá. V roce 2014 se na našem území pěstovalo 7242 ha sóji, v roce 2015 už 12 311 ha. To představovalo meziroční navýšení o 68 procent. Kvůli loňským nízkým výnosům způsobeným dlouhotrvajícím suchem někteří pěstitelé od sóje ustoupili a letos se u nás pěstovala na ploše 10 608 ha. Sója se zařazuje mezi olejniny a v současné době zaujímá celosvětově přibližně 123 milionů hektarů. Pro porovnání, v roce 1993 se sója pěstovala jen na necelých šedesáti milionech hektarů. Ing. Dostálová v rámci své přednášky také připomněla, že rok 2016 byl vyhlášen 68. Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem luštěnin.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *