Služby a vize brzké budoucnosti

Široké spektrum služeb pro zemědělce a vize do budoucna nabízí ADW Holding, s. r. o., letošní partner Mistrovství republiky v orbě. Sídlí nedaleko Třebíče v Krahulově, kde plánuje také stavbu lihovaru s roční kapacitou 400 tisíc hektolitrů lihu. Přitom by využil produkci přibližně z pětadvaceti tisíc hektarů obilovin.

Proč zhruba miliardovou investici připravují? „Snahy o využívání biopaliv sílí a aktivity Velké Británie i prezidenta USA George Bushe ovlivní i náš podnikatelský prostor. Pokud státy Evropské unie dodrží uzanci 5,75 % podílu těchto látek v palivu v roce 2010, tak je jisté, že zájem o bioetanol bude velký,“ poukazuje na globální vývoj vedoucí obchodního oddělení ADW Agro, a. s., Ing. Jiří Fuxa.
Také proto biopaliva již nějakou dobu testují na vlastním vozovém parku. Směs paliva až s 85% podílem bioetanolu používají k pohonu osobního automobilu Ford Focus FFV (Flexi Fuel Vehicle). Zkušenosti ukazují, že provoz je bezproblémový a výkon motoru větší. Natur Diesel, palivo s 33% podílem MEŘO (metylester řepkového oleje) využívá všechna vlastní doprava, včetně několika nových služebních vozů Fabie. Výhodná je v tomto případě nižší kouřivost, příznivé složení emisí, velmi dobrá biologická odbouratelnost a mazivost. Na druhé straně stojí vyšší spotřeba, která ale podle zkušeností firmy nepřekračuje pětiprocentní hranici a je kompenzována cenou, která je nyní nižší zhruba o 1,5 až 2 Kč/l ve srovnání s běžnou naftou.
Úspora by podle Ing. Fuxy měla být zajímavá především pro podniky, které odebírají větší množství pohonných hmot. Zároveň upozorňuje, že se u těchto paliv není čeho bát: „Zbytečně jsou připomínány zkušenosti, které vycházejí z pionýrských dob, kdy se u některých dodavatelů řešily dětské problémy zmíněných pohonných hmot. Dnes s nimi počítají všechny automobilky, používá je zemědělská technika, dopravní firmy. Roli hrála ne vždy standardní kvalita metylesteru a výsledné směsi, dnes je ale kvůli konkurenci standard tak vysoko, že splňuje všechny požadavky moderního paliva.“

Pro lihovar jen kvalitu
Pro dodávku suroviny do lihovaru, jehož výstavbu zpožďovala také dosud ne úplně jasná legislativa v ČR i Evropě, již uzavírají se zemědělci smlouvy o smlouvách budoucích. Ing. Fuxa ale upozorňuje, že v žádném případě nebudou nakupovat surovinu s nevyhovující kvalitou. „Principiálně spočívá hlavní změna náhledu v tom, že to není poslední možnost, na kterou jsou pěstitelé zvyklí. Tedy, když se surovina nedá prodat ani skrmit, tak jde do lihovaru. Tato myšlenka je naprosto nesprávná. Výroba lihu je bioproces, který je citlivý na čistotu a optimální prostředí pro enzymy a další látky. Přítomnost snětí a dalších plísní by jeho efektivitu výrazně snižovaly. Podmínkou je biologicky nezávadné obilí. Pořídili jsme ELISA test a jsme schopni kontrolovat kvalitu suroviny, což bude spolu s alespoň 65% obsahem škrobu ve stoprocentní sušině prioritní.“
Při nákupu zhruba 120 tisíc tun suroviny ze spádové oblasti zhruba 60 až 100 km se zaměří především na pšenici. Z technologického hlediska by pro ně nebyl problém zpracovat ani kukuřici či tritikale. Pro pěstování první plodiny ale není oblast příliš vhodná, druhá podle technologa firmy Ing. Petra Kuby nemá proti pšenici žádné podstatné výhody, a v oblasti se jí také nepěstuje dostatečné množství.
Jakou cenu zemědělcům za komoditu nabídnou, zatím Ing. Fuxa nespecifikoval, naznačil ale, že se bude řídit spíše trhem pšenice pro zpracování na bioetanol, než aby byla navázána na komoditu pro potravinářskou oblast: „Budu se snažit přesvědčit pěstitele o tom, že je lepší mít dlouhodobou jistotu zajištěného odbytu za solidní cenu, než každý rok prodělávat trauma spekulace, jestli potravina vyjde nebo ne. Cena za potravinářskou pšenici je sice zajímavější, kvalitativních požadavků na tuto pšenici se ale nepodaří dosáhnout vždy. Protože je cyklus produkce obilí jeden rok, představuje zaměření na potravinářskou pšenici – zejména v podmínkách regionu Vysočiny – velké riziko. Cílem je nabídnout našim partnerům, aby na základě vzájemné dlouhodobé smlouvy pěstovali vhodné odrůdy pro výrobu bioetanolu s vysokým obsahem škrobu, dobrou objemovou hmotností, biologicky nezávadné a uskladnili je tak, aby jsme od nich mohli vykoupit kvalitní surovinu. My našim partnerům garantujeme dobrou cenu a nabídneme jim novou surovinu pro krmení, tedy vlahé nebo i suché lihovarnické výpalky.“

Levnější krmná dávka
Ale ani výpalky nenabízejí v Krahulově bez příslušného otestování, proto spolu s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně v předstihu realizovali výživářské pokusy. Použili k nim surovinu z již běžících lihovarů. „Chtěli jsme si potvrdit praktickou zkušenost ze světa, že jejich využití je efektivní jak z pohledu ceny, tak užitné hodnoty. Tedy, že se zkrmováním WDGS nejsou spojeny žádné problémy a naopak může přinést například zlevnění krmné dávky,“ uvedl Ing. Fuxa. Dodal, že je zkrmovali dojnicím i skotu na výkrm a zaznamenali pozitivní účinek. Nedošlo k depresi v užitkovosti, ani ke snížení dojivosti a takto upravená krmná dávka byla levnější. Testované množství dosahovalo od pěti do deseti kilogramů v denní krmné dávce, některé firmy na základě dobrých výsledků pokusu si podíl zvýšily. „Projevil se příznivý vliv na bachorovou mikroflóru a zlepšení zdravotního stavu,“ dodává Ing. Fuxa. Ačkoli jde spíše o bílkovinné krmivo, protože glycidová složka se zpracuje na bioetanol, dosahuje využitelná energie úrovně kukuřičné siláže.

Tři v jednom
ADW Holding, jehož vznik se datuje k roku 1995, zaštiťuje především trojici společností ADW Agro, Bio a plus. Jejich zaměření je odlišné a přiblížil ho Ing. Milan Havlík, marketingový specialista: “ADW Agro má na starosti zemědělský sektor a nabízí pro něj komplexní servis. Zahrnuje výkup komodit se všemi spojenými službami, tedy sušení, čištění, třídění i skladování v silech s kapacitou 80 tisíc tun.. Například při letošním nepříznivém počasí se nám podařilo dostat sklizenou surovinu tímto procesem na kvalitativně vyšší úroveň. Vykupujeme všechny základní suroviny a také některé speciality. Letos to byl například mák, který zpracováváme i z kombinované sklizně. Nabízíme také kvalitní osiva.“
Jak dodal Ing. Fuxa, porostlá produkce v letošním nepříznivém roce přinesla větší nároky na sušení a vyšší ztráty, ale po stabilizaci nedošlo k dalšímu znehodnocování. „Komoditu zpracováváme, nicméně s určitými kvalitativními ztrátami. „To si vyžádalo změnu receptur tak, abychom udrželi vysokou úroveň kvality dodávaných krmných směsí,“ uvedl.
Další oblastí je prodej zemědělské chemie. V areálu podniku mají distribuční sklad chemie i pro další výrobně obchodní společnosti. „Chemii jsme také schopni pro případné zájemce uskladnit za dodržení všech zákonných požadavků. Vyplatil se nám i poradenský servis, naši prodejci jsou schopni poskytnout odbornou konzultaci ve všech oblastech,“ dodává Ing. Havlík s tím, že ve službách provozují samojízdný postřikovač Hardi Alpha Twin Force.
Stejně dokáží svým partnerům posloužit i v oblasti hnojiv. Kromě skladování nabízejí aplikaci známou trojkolkou Terra Gator 8103, která je vybavena systémem sledování polohy GPS a je připravena pro precizní zemědělství – může se napojit na výnosové mapy i mapy zásobenosti živinami. „Zatím v regionu nemáme nikoho, kdo by precizní zemědělství plně využíval. Pro ty nejlepší jsme ale připraveni tento progresivní způsob hospodaření realizovat. Směřujeme ke směsným hnojivům, sledujeme novinky na trhu, například hnojiva na bázi organické a minerální složky, případně s inhibitory ureázy. Ty se ale zatím prodávají v malých množstvích, převažují ledky, Amofos, DAM 390 a jeho varianty, například s obsahem síry,“ dodal Ing. Fuxa.
Novinky ostatně musejí sledovat také proto, že ve spádové oblasti je podle Ing. Fuxy větší zastoupení zdrojů pitné vody a proti ostatním produkčním oblastem více ploch, kde platí nitrátová směrnice. „Naši partneři jsou tedy limitováni v používání dusíkatých hnojiv a musejí jejich spotřebu sledovat, projevuje se to také v naší nabídce hnojiv,“ dodal.
„Víme i o tendencích v ekologickém zemědělství. Pokud se někdo z našich partnerů rozhodne pro tento způsob hospodaření, jsme mu schopni nabídnout vše, co bude potřebovat,“ doplňuje Ing. Havlík.

Paliva jsou klíčem
Druhé dvě společnosti se věnují především palivům, ačkoli každá trochu jinak. ADW plus zásobuje (nejen) zemědělce palivy, benzínem, naftou, bionaftou Natur Diesel. „Vše samozřejmě odpovídá příslušným normám. Abychom doplnili sortiment, nabízíme komplexní škálu olejů,“ dodává Ing. Havlík.
Oproti tomu ADW Bio je projektový tým, zabývající se alternativními palivy, dnes především projektem výroby biolihu. „Vyhodnocuje všechna pro a proti tak, aby pro daný region, zdroje suroviny a uplatnění výstupů dosáhly optimálních podmínek,“ shrnuje Ing. Havlík.
Prostřednictvím společnosti Kooperace Sádek se věnují také vlastní zemědělské prvovýrobě, jak rostlinné, tak živočišné. „Zkoušíme například výpalky a některé nové projekty, abychom našim zákazníkům nenabízeli zajíce v pytli“,“ upozorňuje Ing. Havlík. V souvislosti s tím zdůraznil, že obchodní zástupci ADW Agro, a. s., disponují programy pro optimalizaci krmné dávky a dokáží řešit problémy v chovu. Umožňuje jim to také laboratoř, kde zjišťují výskyt a obsah významných mykotoxinů, což využívají i při výkupu obilí.
ADW Agro i plus splňují normu ISO 9001:2001.

Zviditelnit region
Ve společnosti myslí také na propagaci regionu. Mistrovství republiky v orbě podpořili proto, že to spadá do jejich tematického okruhu a jednají o tom, že by příští rok proběhlo právě na Třebíčsku. „Chceme našim partnerům zpestřit pracovní život. Snažíme se pro ně vybírat zajímavé akce, aby se pobavili a zároveň něco nového dozvěděli,“ dodává Ing. Havlík. „Je to dobré nejenom pro zviditelnění naší firmy, ale i našich partnerů a upevnění vzájemných vazeb,“ shrnuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *