Slunce a déšť každé řepce svědčí

Každý agronom, který pěstuje ozimou řepku, dobře ví, že vysoký a stabilní výnos mu zabezpečí pouze zdravý a rovnoměrně vzešlý porost. Rozhodujícími faktory pro získání kýženého výnosu jsou tedy osivo a vláha v době setí. S vláhou to letos v dubnu nebylo nijak slavné, ale kvalitní osivo si pěstitel vybírá sám. Právě odrůdám ozimé řepky byl věnován Polní den řepky LG, který se konal koncem května ve Věrovanech u Olomouce v ZD Dub nad Moravou.

Slova se ujal Ing. Rostislav Hrubý, jednatel firmy LG, aby upozornil na fakt, že šlechtění by často nepřinášelo očekávaný efekt, kdyby se nevěnovala patřičná pozornost osivu. LG je obchodní značka společnosti Limagrain Česká republika, s. r. o., která v ČR obchoduje slunečnice, kukuřice a řepky. „Limagrain se snaží udělat vše pro to, aby pěstitelé na českém a slovenském trhu obdrželi kvalitní osivo,“ uvedl. Předchází tomu náročná práce šlechtitelů a úprava osiva na čističkách, včetně moření osiva. „K moření používáme přípravek Cruiser OSR společnosti Syngenta. Veškerá produkce osiv je testovaná ve speciální laboratoři ve Švýcarsku na stupeň namořenosti a na stupeň prašnosti. „Není žádoucí, aby mořidlo, které musí zemědělci draze zaplatit, ulétlo nakonec ve formě prachu do zásobníku secího stroje,“ dodal. Dávka mořidla 15 l/t, ale i složení (složka fungicidní a insekticidní) má zásadní vliv na snadné a rychlé vzcházení. Množství účinné látky, stanovené výrobcem a požadované společností Limagrain, musí být za všech okolností vyhovující.
Ing. Hrubý dále sdělil, že Limagrain pořádá odborná školení zaměřená na obsluhu mořiček, jejichž cílem je ukázat zemědělcům vysokou úroveň technologie zpracování osiva.

Posouzení sezóny
Vývoj uplynulé sezóny přiblížil Ing. Karel Sypták ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO). Za celý duben spadlo pouze sedm milimetrů srážek a hlavním faktorem, který letos ovlivnil řepku, bylo hladovění porostu. Na východě a severovýchodě republiky bylo možné dusíkem hnojit až v březnu. „Na Hané se podařilo regenerační hnojení aplikovat včas, ale rozmáčená pole na Přerovsku způsobila zemědělcům velké problémy,“ konstatoval. Ze třech mrazivých březnových rán, vyšly naneštěstí dvě na sobotu a neděli, proto ten, kdo o víkendu nepracuje, nestihl řepku přihnojit. „V dubnu nezapršelo a pokud se aplikovalo pevné hnojivo, leželo tam klidně až do druhé poloviny května bez velkého účinku,“ uvedl Ing. Sypták.
Pro zabránění hladovění je nutné aplikovat regenerační hnojení včas. To se potvrdilo i letos a zemědělci, kteří dodali řepce dusík i za cenu vyjetých kolejí, udělali krok správným směrem. „Zdravotní stav řepky je poměrně dobrý, neopakovala se hlízenková kalamita z loňského roku. Srážky, které přece jen spadly, stačí na nalití semen. Nebudou sice padat rekordy, ale v úrodných oblastech mohou mít řepky výnos 3,5 až 4 tuny semen,“ domnívá se. Řepka má ještě možnost realizovat výnosotvorný prvek, tedy HTS. Ing. Sypták uvedl, že pokud semeno váží pět gramů, tak se výnos může zvýšit až o 20 % proti situaci, kdy semeno váží pouze čtyři gramy a k navýšení nedojde. „To může nastat, pokud se podaří dobrý zdravotní stav ozimé řeky udržet až do sklizně. Výkupní cena vzrůstá a některé firmy uzavírají smlouvy při dodávce z nové sklizně za 8 až 8,5 tisíc korun,“ zdůraznil Ing. Sypták.
Jednu z novinek LG – středně raný hybrid Artoga představil regionální zástupce společnosti Limagrain pro severní Moravu Ing. Michal Adler

Poloprovozní pokus
U polních dnů jsme zvyklí na maloparcelkové pokusy, ve Věrovanech však zvolili rozsáhlé plochy, na kterých se pěstovala ozimá řepka v poloprovozních pokusech. Výhodou byla především možnost sledování celistvosti porostu. Porosty účastníky provázel regionální zástupce společnosti Limagrain pro severní Moravu Ing. Michal Adler.
Pozornost věnoval nejprve pozornost liniové odrůdě Ladoga. Už při registraci v roce 2007 byla ohodnocena jako nejvýnosnější odrůda. Její dominantou je výnos oleje z hektaru, ten je dán výnosem semen a olejnatostí. Trendem současného šlechtění jsou odrůdy šlechtěné na vysoký obsah oleje, nižší vzrůst, bohaté větvení, nepoléhavost a s vysokým výnosem tvořeným na větvích. „Pryč je éra hybridů a liniových odrůd, které měly převahu výnosu na terminálu,“ připomněl Ing. Adler. Ladoga má tři faktory nepoléhavosti – stabilitu stonku, která je dána stabilitou cévních svazků, šířkou středového válce, druhým faktorem je nízký vzrůst a posledním větvení, které začíná už deset centimetrů nad zemí. „Větve do sebe prorostou a porost se stává naprosto kompaktním, čímž je zabezpečena jeho nepoléhavost. Ladoga má velmi dobrou zimovzdornost, průměrná olejnatost celého sortimentu v loňských pokusech SPZO byla 41,8 % a Ladoga dosáhla 43,3 %.
„Naší vizí je, že Ontario bude doplněno Ladogou,“ doufá Ing. Adler. Na poli má pozvolnější vývoj na podzim a je vhodná do všech oblastí ČR. Ing. Adler dále uvádí, že jde o kompenzační řepku, která je schopna vyrovnat fyziologicky nebo mrazem způsobený propad šešulí tak, že zvýší HTS. Ladoga má vysokou HTS kolem pěti gramů.
Přednosti jednotlivých odrůd ozimé řepky popsal také Ing. Ondrej Takáč společně s Ing. Ludmilou Adamcovou

Vlajková odrůda 

Liniovou odrůdu Ontario je vhodné zasít v co nejranějším termínu, protože má pomalejší nástup, sdělila přítomným Ing. Ludmila Adamcová ze společnosti Limagrain. Pro lepší schopnost přezimování ukládá živiny do kořenového systému. „I v kritické zimě 2002/2003, kdy přezimovalo málo řepek, prokázala, že dokáže uložit dostatek zásobních látek a přečkat i velice špatnou zimu. Protože nasazuje větve a vyhání je do patra ke slunci, je vývoj v jarních měsících pomalejší,“ dodala Ing. Adamcová. To je také důvod, proč jednotně nakvétá a dozrává. Dále uvedla, že Ontario nepoléhá, a proto dokáže využít maximum dodaných živin. Jako plastická odrůda je schopna se adaptovat i v horších podmínkách.

Novinky a stálice LG

 Ing. Adler popsal novinku pro rok 2009 v liniových odrůdách. Adriana je charakteristická vysokým patrem šešulí a je doporučována do teplejších výrobních oblastí. Středně raná odrůda je registrovaná ve všech zemích sousedících s Českou republikou a také ve Francii, kde je nejpěstovanější odrůdou vůbec.
Středně raná hybridní odrůda Champlain má vysoký výnos semen, olejnatost a plasticitu. „Má vyšší obsah glukosinolátů – praktický význam to však nemá,“ doplnil Ing. Adler. Norma ÚKZÚZ stanoví přesný obsah glukosinolátů, který je nepřekročitelný a říká, že může být registrována pouze odrůda s nižším obsahem těchto látek než 18 mol/mg beztukové sušiny.
Další novinkou LG je středně raný hybrid Artoga, typu šlechtění Ogu-INRA, pylově fertilní restaurovaný hybrid. „Je charakteristický vysokým obsahem oleje a dobře se umístil při hodnocení nepoléhavosti,“ sdělil Ing. Adler. Artoga je doporučovaná do teplé i studené oblasti, ale i do vyšších poloh. Má dobrý zdravotní stav, charakteristický zejména odolností vůči hlízence a fómě.
Liniová středně pozdní odrůda Manitoba patří mezi řepky s výjimečným zdravotním stavem a vysokými výnosy. Je odolná vůči fómě i hlízence. Jedná se o spíše intenzivní odrůdu.

Klíčové informace:
• LG disponuje novou hybridní odrůdou ozimé řepky Artoga, která je charakteristická vysokým obsahem oleje a nepoléhavostí.
• Vlajkovou odrůdou LG je stále Ontario, které dokáže uložit do kořene dostatek zásobních látek a přečkat i velice špatnou zimu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *