Slovenský mák byl lepší

Za posledních deset let se výměra máku nejméně zdvojnásobila. Česká republika se z dřívější druhé až třetí pozice na exportním světovém trhu stala jasnou jedničkou ve vývozu semen potravinářského máku. V minulosti byla tato plodina téměř bez registrovaných pesticidů, zatímco nyní je ochrannými přípravky zabezpečena průměrně.

Podle slov prof. Ing. Jana Vašáka, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze bylo cílem Sdružení Český mák zvýšit výnosy semen nad 1,5 t/ha a omezit jejich kolísání. Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč jeden z nejvýznamnějších intenzifikačních faktorů, tedy výživa dusíkem, téměř nefunguje. „Oproti tomu různé mikroelementy a aktivátory jsou velmi účinné,“ zdůraznil prof. Vašák a dodal, že se zatím nedaří dosáhnou ani optimálních 100–120 makovic/m2. Jejich průměr ustrnul na 50/m2, ale o to více by měl dusík působit.
Vysvětlení vidí prof. Vašák v tom, že je mák i nadále stresován herbicidy, poškozením kořenů krytonoscem kořenovým, ale i chorobami. Proto, jak sdělil, musí být základem dosud nepodařené intenzifikace výzkum výživy, herbicidů a protistresových opatření. Zmíněné informace se mohli pěstitelé dozvědět na semináři nazvaném Mák v roce 2010, který probíhal na několika místech České republiky. Pořadateli bylo Sdružení Český mák, Česká zemědělská univerzita v Praze a ČESKÝ MÁK, s. r. o.

Nejvýnosnější odrůdy slovenské a nizozemské

Ing. Radomil Vlk, PhD. ze společnosti Český mák přiblížil pěstitelům výsledky odrůdových pokusů máku zařazeného do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin EU. V rámci pokusu založeného v okrese Prostějov bylo v roce 2009 pozorováno 30 odrůd jarního a ozimého máku z tohoto katalogu (k 12. 12. 2009 obsahoval 49 odrůd jarního i ozimého máku). „Sledovanými parametry byly výnos máku, makoviny, spektrum alkaloidů a jejich obsah u nejpěstovanějších odrůd z každé země,“ přiblížil přítomným Ing. Vlk a dodal, že jako základ kolekce vybrali odrůdy převážně z České a Slovenské republiky. Ty totiž dosahují v našich podmínkách nejlepších výnosů a mají na našem území nejvyšší zastoupení v osevním postupu.
Termín výsevu ozimých máků byl zvolen na počátku optimální agrotechnické lhůty, tedy 6. září 2008. Koncem roku přečkala odrůda Zeno 2002 mráz –15 °C. Ing. Vlk uvedl, že nízké teploty během zimy neumožnily rozvoj perenospory na podzimních výsevech a v jarních měsících nebylo ošetření proti této chorobě nutné. Jarní mák byl zasetý v termínu obvyklém pro tuto lokalitu, tedy 3. dubna 2009. „Při setí byla dostatečně využita jarní vláha, proto se nedostatek srážek po zasetí na vzcházení nijak negativně neprojevil,“ konstatoval.
Parcely byly po zasetí preemergentně ošetřeny herbicidy Callisto 480 SC (0,25 l/ha) + Command 36 CS (0,15 l/ha). Vlivem sucha v dubnu, kdy spadlo pouhých 14 mm srážek, byl herbicidní účinek nedostatečný. Ošetření bylo třeba dvakrát postemergentně opakovat Lentipurem 500 FW (1,5 l/ha) v odstupu deseti dní.
Sklizeň proběhla postupně tak, jak jednotlivé odrůdy dozrávaly v termínu 27. července – 8. srpna 2009. Pokusy se sklízely ručně a tobolky byly odděleny od stonku v kolínku. Výnos makoviny v tomto případě znamená hmotnost prázdných tobolek bez stonku. Ing. Vlk podotkl, že rozbory na obsah alkaloidů provedli pracovníci Výzkumného ústavu léčivých rostlin Budakalász v Maďarsku. Obsah alkaloidů se zjišťoval v tobolkách bez stonku.

Výnos máku a makoviny

Z hlediska dosaženého výnosu dopadly nejlépe slovenské a nizozemské odrůdy. Nejvyššího výnosu máku dosáhla odrůda Major (1,59 t/ha). Druhá v pořadí skončila Maratón (1,43 t/ha) a třetí Marianne (1,27 t/ha). Nejnižší výnos měly odrůdy typu hleďák – Edel-Weiss (0,49 t/ha) a Edel-Rot (0,45 t/ha). V období dozrávání došlo k vypadávání máku otvory pod bliznou, proto byly tobolky v době sklizně téměř prázdné. Výnos máku byl nižší než výnos makoviny. Z bělosemenných dosáhly nejvyššího výnosu odrůdy Albín (0,92 t/ha) a Racek (0,91 t/ha).
Jak Ing. Vlk uvedl, ve výnosu makoviny, tedy hmotnost tobolek bez stonku, jsou mezi odrůdami mnohem menší rozdíly.
Nejvyšší výnos makoviny dosahují odrůdy se středním obsahem morfinu. U odrůdy Major byl dosažen výnos makoviny ve výši 0,82 t/ha, u Marianne 0,8 t/ha a u odrůdy Bergam 0,76 t/ha. Odrůdy s vyšším obsahem alkaloidů, které jsou pro produkci alkaloidů určené, mají výnosy makoviny o 20 % nižší. Z alkaloidních odrůd dopadla nejlépe Botond 0,68 t/ha a Monaco 0,67 t/ha.

Obsah alkaloidů v tobolkách

Ze sledovaných alkaloidů pro farmaceutické zpracování je nejdůležitějším morfin, thebain a narkotin. „Nejvyšší obsah morfinu v tobolkách jsme zaznamenali u odrůdy Buddha, a to 2,52 %,“ uvedl Ing. Vlak. Dále u Postomi (1,65 %), Botond (1,63 %) a Lazur (1,15 %). „Z praktického hlediska nás zajímají i odrůdy s nejnižším obsahem alkaloidů,“ dodal. V některých zemích EU (Polsko) jsou povoleny pouze odrůdy s obsahem morfinu nižším než 0,2 %. Tuto podmínku ve sledovaném roce splnily odrůdy Mieszko (0,17 %), Edel-Weiss a Florian (0,16 %), Zeta (0,13 %) a Rubin (0,12 %).
Nejvyšší obsah thebainu byl analyzován u odrůdy Monaco (0,73 %), dále u odrůdy Postomi (0,24 %) a Kék Gemona (0,14 %). Zvýšený obsah u thebainu u odrůdy Postomi je zvláštností, neboť tato odrůda je určena především pro produkci morfinu. „Úkolem dalšího zkoušení této odrůdy je zvýšený obsah thebainu potvrdit nebo vyvrátit,“ předeslal.
Z narkotinových odrůd byly zkoušeny odrůdy Korona a Kék Gemona. Nejvyššího obsahu narkotinu dosáhla Korona (1,68 %) a Kék Gemona (0,72 %). Ze zbytku sledovaných odrůd to byl pouze Albín (16 %). Ze zjištěných výsledků vyplývá, že většina zkoumaných odrůd obsahuje pouze velmi malé množství narkotinu.

Výnos alkaloidů z hektaru

Nejvyššího výnosu alkaloidů z hektaru bylo zjištěno u morfinových odrůd: Buddha (11,59 kg/ha), Botond (11,1 kg/ha), Postomi (9,06 kg/ha) a Lazur (7,72 kg). U narkotinu dosáhla nejvyššího výnosu odrůda Korona (9,55 kg/ha) a Kék Gemona (2,31 kg/ha). Z thebainových byla nejvýnosnější odrůdou Monaco (4,88 kg/ha) a Postomi (1,34 kg/ha).

Spektrum alkaloidů

Nejčastěji zastoupeným alkaloidem byl morfin, který se vyskytoval u všech odrůd. Druhým byl kodein, ten byl analyzován u 29 odrůd (97 %). Třetí byl thebain, který však byl zjištěn pouze u 28 odrůd (93 %). Narcotolin obsahovalo pouze 19 odrůd (63 %) a narkotin jen 17 odrůd (57 %).Všech pět sledovaných alkaloidů obsahovalo jen deset odrůd (33 %).
Zkoušené odrůdy se lišily také ve vzájemném poměru alkaloidů. Nejčastější byl výskyt odrůd s vysokým obsahem pouze jediného alkaloidu, morfinu. Ten převládal celkem u 25. Thebain byl detekován u jedné odrůdy, stejně jako narkotin. Narcotolin byl hlavním alkaloidem třech odrůd. Pouze odrůda Monaco vykázala vyšší koncentrace dvou alkaloidů – morfin (0,71 %) a thebain (0,73 %). Monaco také vykázalo nejvyšší dosažený obsah kodeinu (0,43 %).

Klíčové informace:
• Česká republika je světovou jedničkou ve vývozu semen potravinářského máku.
• Nedaří se dosáhnou ani optimálních 100–120 makovic/m2, jejich průměr je pouze 50/m2.
• Nejvyšší obsah morfinu v tobolkách byl zaznamenán u odrůdy Buddha (2,52 %).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *