Silný výskyt bázlivce kukuřičného

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve své tiskové zprávě v srpnu potvrdil předvídaný silný výskyt bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice v jižních Čechách a na Vysočině. První silné výskyty tohoto škůdce byly zaznamenány již začátkem července především na jižní Moravě. Začátkem srpna bylo v okrese Třebíč při monitoringu bázlivce kukuřičného odchyceno ve feromonových lapácích v průměru 101 imag (dospělců) na den. Přičemž za silný výskyt se považuje odchyt pěti a více kusů na lapač a den.

Silné výskyty brouků a larev škodících na kořenech kukuřice jsou typické pro monokultury pěstovaných kukuřic. Zemědělci, kteří pěstují na rizikových lokalitách nejen jižní Moravy monokultury kukuřice, mohou očekávat v tomto roce až 60% škody v kombinaci s extrémním suchem. Výsevem mořeného osiva nebo aplikací granulátu je možno škody působené larvami bázlivců omezit, ne však zcela redukovat. Nejefektivnější a nejlevnější ochranou je přerušit monokulturní pěstování kukuřice. Stejné pravidlo platí i pro eliminaci škod způsobených dospělci, kteří škodí žírem na bliznách a latách kukuřic. Poškození žírem na listech je možno zaměnit s požerky od kohoutků (Oulema sp.), kteří nalétávali do porostů kukuřice v průběhu června.

Proti dospělcům bázlivce lze aplikovat některý z kontaktních přípravků na ochranu rostlin (POR), zveřejněný na webových stránkách ÚKZÚZ v aplikaci Registr přípravků nebo v Rostlinolékařském portálu v metodikách na bázlivce kukuřičného.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *