Silážní žlaby – investice do budoucna

Školní zemědělský podnik Žabčice má nové silážní žlaby. Výstavba byla zahájena v dubnu 2016. Kapacita se zvýšila o 5000 tun, na celkových 10.000 tun. Nové žlaby zabírají plochu 1980 metrů čtverečních a posílily zázemí pro chov skotu.

Ing. Radomil Měřínský, ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice (ŠZP) řekl, že podnik hospodaří na výměře 2360 ha zemědělské půdy, z toho 920 ha je vlastních. Poslední roky se podnik potýká s rostoucí ariditou oblasti a negativním dopadem na kvalitu i množství objemných krmiv. „Loni nás postihlo nejhorší sucho, jaké v Žabčicích pamatuji. Negativně se to projevilo při výrobě objemných pícnin. Na 70 hektarech jsme kukuřici vůbec nesklízeli, zachraňovaly nás dojnice,“ přiblížil Ing. Měřínský. Živočišná výroba má velký význam jak po stránce účelové činnosti – pro potřeby výuky, tak i hospodaření podniku. Chov dojného skotu tvoří 55 % příjmu. Současný stav se pohybuje kolem 600 krav holštýnského mléčného plemene s uzavřeným obratem stáda. Součástí je i účelový vzorník 16 masných plemen, který slouží zejména pro didaktické účely, je to jedinečný vzorník v rámci České republiky. „Stejně jako ostatní zemědělce, i nás dlouhodobě trápí nízká výkupní cena mléka. Loni jsme stavebně neinvestovali, pouze jsme připravovali podklady, abychom letos mohli postavit silážní žlaby a dostavět vhodné skladovací prostory pro objemná krmiva. Po zkušenostech z posledních let, kdy nás počasí nepříjemně překvapilo, chceme udržet kvalitu a mít zajištěnou aspoň čtyřměsíční rezervu v objemných krmivech,“ konstatoval Ing. Měřínský s tím, že v minulosti byla vybudována nová dojírna a obnoven starý velkokapacitní kravín, kde se upravovalo napájení pro dojnice; předloni se modernizoval teletník. „Snahou je neustále zvyšovat welfare zvířat,“ dodal.

„Uplynulé suché roky nám ukázaly, jak je pro živočišnou výrobu nutná jistota převisu objemných krmiv, aby neklesla užitkovost a nezhoršil se zdravotní stav hospodářských zvířat,“ poukázal ředitel podniku na to, co vedlo k vybudování nových a rekonstrukci starších silážních žlabů v Žabčicích. Ve Školním zemědělském podniku Žabčice se vybudovaly v roce 2016 průjezdné žlaby. Jejich výhodou je, že při sklizni je lze 100 % naplnit a podle potřeby se umožňuje odběr silážovaného materiálu z jedné nebo druhé strany. Kapacita silážních žlabů se zvýšila o 5000 tun, celkem na 10.000 tun. Délka žlabů je téměř 70 m, krajní stěny mají výšku 4,5 m, horní stěna 5,5 m. Zastavěná plocha činí bez 20 m celkem 20 arů (1980 m2).

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *