Silážní hybridy v plné kráse

Opět počasí lze přičíst opožděnou sklizeň kukuřice určené na siláž. V polovině září, kdy společnost MONSANTO ČR s. r. o. uspořádala polní den zaměřený na tuto teplomilnou plodinu, scházelo hybridům na Berounsku podle ranosti od několika dní až po týdny do silážní zralosti. Deštivé počasí udržovalo kukuřici zelenou a místo sušiny 30 procent byla kolem 27 procent. Narostlou hmotou však i v letošním nepříznivém roce směle konkurovala loňským porostům.

Polní den orientovaný na silážní, bioplynové a YieldGard® kukuřice DEKALB® uspořádala společnost Monsanto na pozemcích Zemědělského družstva Mořina na Berounsku. Podnik hospodaří na přibližně 8000 hektarech, z toho asi 6200 ha zaujímá orná půda a z ní 620 ha kukuřice. Zajímavostí je, že na 80 % ploch věnovaných této plodině vysévají geneticky modifikované hybridy, konkrétně DKC 3421 YG (FAO 270) a DKC 3946 YG (FAO 300). Efekt je nezpochybnitelný, neboť v této oblasti se velmi dobře daří zavíječi kukuřičnému.
Jak upozornil Ing. Ondřej Černý ze společnosti Monsanto, hybrid DKC 3421 YG bude společnost Monsanto nahrazovat hybridem DKC 2961 YG (FAO 250).

Současný stav GM kukuřice
Podle informací Ing. Marie Křístkové, Ph.D., z ministerstva zemědělství poklesly plochy s GM kukuřicí oproti minulému roku téměř o třetinu na 4680 ha. Důvodem jsou odbytové problémy, v mnoha podnicích rozhodovalo i nejisté počasí a s tím související snaha ušetřit na osivu.
Jak Ing. Křístková upozornila, pěstování Bt-kukuřice není zcela jednoduché, ale ani příliš složité. Oproti loňskému roku dokonce odpadla povinnost informovat ministerstvo o pěstování Bt-kukuřice před zasetím. Do budoucna také nebude pravděpodobně nutné dvojí ohlašování (v současné době na ministerstvo zemědělství i ministerstvo životního prostředí).
Velmi důležité je ale po sklizni označit produkt Bt-kukuřice jako geneticky modifikovaný organismus, tato povinnost se však nevztahuje na siláž pro zvířata ani bioplynové stanice, doplnila Ing. Křístková. Více informací lze nalézt na internetových stránkách ministerstva zemědělství.
Zatímco Evropa zaujímá vesměs k biotechnologiím negativní postoj, v Jižní Americe, jižní Africe, Asii, Austrálii, po suchém a velmi teplém létě i v Rusku a dalších oblastech zájem o GM plodiny neustále roste.

Pro výrobu bioplynu
Bioplynové hybridy společnosti Monsanto zaujmou na první pohled robustními, bohatě olistěnými rostlinami s menším podílem palic, pevným stéblem a silným kořenovým systémem. Vyznačují se vysokým výnosem silážní hmoty a metanu.
V portfoliu společnosti nalezneme tři hybridy v různých ranostních kategoriích.
Nejranějším bioplynovým hybridem s FAO 250 je letošní novinka DKC 3409 (zaregistrovaná v roce 2010 ve Francii, v ČR je ve druhém roce registračních zkoušek). Přes nízké FAO dokázala vytvořit velké množství hmoty, vyzdvihl Ing. Černý. V letošním roce se tento stay-geen projevil jako jeden z nejlepších v rychlosti počátečního růstu, dodal. Optimální je pěstovat jej v bramborářské a obilnářské výrobní oblasti, možné i v řepařské.
Středně raný bioplynový hybrid DKC 3871 (FAO 270) nepatří mezi nevyšší kukuřice, výnos tvoří silným stonkem a širokými listy. Tento stay-green prokazuje při vzcházení vysoký stupeň mrazuvzdornosti. Vhodný je proto pro pěstování na bioplyn vedle řepařské a obilnářské výrobní oblasti také do bramborářské. Ve druhém roce registračních zkoušek je také jeho Bt-verze, shrnul Ing. Černý.
Trojlístek hybridů pro výrobu bioplynu uzavírá nejpozdnější materiál DKC 5542 (FAO 350), který se na demonstračním poli pyšnil výškou přes tři metry. V některých oblastech dosahuje výnos čerstvé hmoty tohoto velikána 85 t/ha při 29% sušině. Není proto divu, že je podle informací Ing. Černého v tomto segmentu společnosti Monsanto neprodávanějším. Kvůli vysokému FAO jej však nelze pěstovat ve všech oblastech – ideální je pro řepařské a kukuřičné výrobní oblasti, okrajově také obilnářské.
Jak upozornil Ing. Černý, kukuřice je vhodným substrátem pro bioplynové sanice. Je to dáno tím, že ji zemědělci umí pěstovat, konzervovat a zajistit tak kontinuální přísun silážní hmoty pro plynulý chod BPS.

Velký výběr silážních hybridů
V sortimentu hybridů pro výrobu siláže určené pro zvířata hovořil Ing. Zbyněk Graman ze společnosti Monsanto o materiálech s typem zrna mezityp nebo tvrdé zrno. Koňský zub má podle něj sice velký obsah škrobu, ale rychle přístupného, který se z 80 % odbourává již v bachoru, a může způsobovat jeho překyselení.
Ing. Graman nejprve představil nejranější hybrid z nabídky kukuřice DEKALB® – DKC 3094 (FAO 200). Tento stay-green hybrid se velmi dobře přizpůsobuje méně příznivým klimatickým pěstebním podmínkám, a proto je určen do okrajových oblastí pěstování kukuřice a vyšších poloh. S FAO 230 prezentoval dále hybrid DKC 2971, který také velmi dobře překonává chlad a přísušky.
Hybrid DKC 2960 (FAO 250) je podle Ing. Gramana oblíbený v Bt-verzi odolné proti zavíječi. Je nenáročný a dobře přizpůsobivý stanovišti. Obsahuje vysoký podíl palic, které jsou charakteristické tenkým vřetenem a jejich hlavní část tvoří zrno.
Do teplejších oblastí je určen hybrid DKC 3472 (FAO 260), jehož zdravotní stav je na vysoké úrovni. Lze jej využít na siláž, zrno i vlhké zrno. Velmi dobře se adaptuje na zhoršené půdní podmínky a přísušek. Naopak vlhčí podmínky vyžaduje robustní hybrid DKC 3399 (FAO 290). Jak zdůraznil Ing. Černý, vyznačuje se vysokou stravitelností buněčných stěn – přes 50 %. Podmínkám jižní Moravy vyhovuje tříliniový hybrid DKC 4888 s FAO 390. Snáší přísušky, ale vyžaduje teplo, shrnul Ing. Graman.

Klíčové informace:
V polovině září uspořádala společnost Monsanto ČR, s. r. o., polní den věnovaný kukuřici.
Na poli mohli pěstitelé porovnávat silážní, bioplynové a YieldGard® kukuřice DEKALB®.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *