03.05.2023 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sezóna monitoringu letu vybraných škůdců pomocí světelných lapačů byla zahájena

Začátkem května zahajuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) monitoring vybraných škůdců pomocí světelných lapačů, který potrvá až do konce září. Světelné lapače ÚKZÚZ jsou rozmístěny po celé ČR. V lapačích nejčastěji sledují můry, jejichž housenky způsobují škody na různých druzích zeleniny, bramboru, kukuřici, cukrovce, slunečnici, máku a ovocných či okrasných dřevinách. Při přemnožení mohou způsobit až holožíry. Informuje o tom aktuální zpráva Rostlinolékařského portálu.

Jak uvádí, z každodenních záchytů ulovených imag ve světelném lapači lze zjistit počátek a dynamiku letu jednotlivých generací, populační hustotu a termíny vrcholů letových vln. Získaná data lze využít jako podklad pro stanovení období kladení vajíček, výskytu housenek na rostlinách a k určení optimálního termínu ošetření. Informace o letové aktivitě ze světelných lapačů jsou o to cennější, že jde o noční druhy, které v praxi mohou být přehlédnuty a mohou být zjištěny teprve tehdy, až jejich potomstvo způsobí škodu. Pro praxi je důležité sledovat lokalitu světelného lapače co nejblíže ke sledovanému pozemku. Na vzdálenějších lokalitách může být dynamika letu odlišná.

Metoda odchytu je postavena na využívání pozitivní fototaxe hmyzu. Hmyz je přitahován na specifickou barvu světla, a to konkrétně na krátkou vlnovou délku fialového až ultrafialového záření. Nejčastěji se používá k odchytu motýlů, ale světlem je přitahována řada druhů z dvoukřídlých, brouků, blanokřídlých a ploštic. Světelné lapače jsou využívány pro monitoring škůdců, kteří se běžně vyskytují na našem území, například můra zelná, m. kapustová, osenice polní, o. vykřičníková atd. Sledovány jsou však i karanténní škůdci, což jsou škůdci, kteří se prozatím na našem území nevyskytují, sem lze zařadit např. blýskavku kukuřičnou, černopásku Helicoverpa zea a podobně, informuje dále zpráva.

Výsledky úlovků ze světelných lapačů jsou k dispozici na Rostlinolékařském portálu. Detailní denní úlovky, grafické a kumulativní zobrazení pro jednotlivé lokality světelných lapačů lze dohledat v sekci Škodlivé organismy pod záložkou Škůdci, kde se zadá do vyhledávače konkrétní název hledaného škůdce nebo přes filtr při zakliknutí ikony Světelné lapače. Přes jednotlivé ročníky se lze dostat i k archivním záznamům.

Síť světelných lapačů na našem území pro rok 2023 Zdroj Rostlinolékařský portál

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down