Seznam doporučených odrůd ozimého tritikale

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě výsledků a pozorování z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Hodnoceny jsou výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, vyzimování a proti chorobám).

Důraz je kladen mimo jiné na stabilitu jednotlivých parametrů. Proto se doporučení vydává až v době, kdy jsou u odrůd k dispozici minimálně tříleté výsledky zkoušení. Poté může být odrůda zařazena mezi předběžně doporučené. Doporučená může být odrůda až na základě výsledků minimálně čtyřletých zkoušek. Odrůda, která nesplňuje některé z výchozích kritérií, je zařazena mezi ostatní.

Za sklizňové období 2013–2016 je k dispozici hodnocení šesti odrůd ozimého tritikale. Novinkami jsou odrůdy Cappricia a Cedrico, které byly registrované na začátku roku 2017. Díky úzkému propojení registrace a doporučování odrůd jsou k dispozici jejich tříletá hodnocení a srovnání s ostatními registrovanými odrůdami a mohou být tedy předběžně doporučené. Odrůdy Agostino, Claudius a Tulus prokázaly dobré výsledky a komise je pěstitelům doporučuje pro pěstování. Odrůda Securo byla s ohledem na středně vysoký výnos a menší odolnost proti poléhání zařazena mezi ostatní.

Bližší informace k jednotlivým odrůdám sděluje článek Ing. Vladimíry Horákové z ÚKZÚZ v červencovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *