29.03.2023 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seznam doporučených odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Hodnocení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství vychází z výsledků odrůdových pokusů prováděných v letech 2019–2022 podle plodinových metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Pokusy byly založeny na pozemcích certifikovaných pro EZ. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování, tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky – vláčením prutovými branami – podle konkrétních podmínek zkušební lokality. Dosažené výnosy byly statisticky vyhodnoceny.

Na základě výsledků ze zkušebního období 2019–2022 byly pro pěstování doporučeny odrůdy Butterfly, Sultan a Wiwa. Předběžné doporučení obdržely nově zařazené odrůdy Illusion a Partner. Do kategorie Ostatní byla zařazena odrůda LG Orlice.

Jak informuje Ing. Vladimíra Horáková z ÚKZÚZ v časopise Úroda (4/2023), žlutá rzivost pšenice (rez plevová) byla v roce 2022 již druhým rokem dominantní chorobou ozimé pšenice pozorovanou napříč lokalitami. Menší odolnost se potvrdila u odrůdy LG Orlice, která na napadení reagovala i významným snížením výnosu zrna. Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná) se v letech 2019–2021 vyskytovala plošně v celé síti zkušebních lokalit, v roce 2022 byl její infekční tlak nižší, byla pozorována pouze v Uhříněvsi a Žabčicích. Odolnost k této chorobě prokázaly odrůdy Partner a LG Orlice. Komplex listových skvrnitostí pšenice byl sledován ve všech ročnících, výrazné odrůdové rozdíly se však neprojevily. Významnější infekční tlak padlí pšenice (padlí travního) byl sledován v roce 2022, v předchozích ročnících se v pokusech vyskytovalo v menší míře. Nižší, střední odolnost, byla zaznamenána u odrůd LG Orlice a Wiwa.

U zkoušených odrůd se testy sleduje odolnost proti kumulaci mykotoxinu DON, který produkují houby rodu Fusarium. Nejvyšší odolnost vykazuje odrůda Wiwa, na druhé straně největší riziko z pohledu kumulace DON v zrnu nese odrůda LG Orlice.

K výraznějšímu poléhání došlo pouze v pokusech založených po velmi dobré předplodině (jetel, vojtěška) s vyšší zásobou půdního dusíku na lokalitách Uhříněves a Žabčice v roce 2021. Na intenzivní podmínky reagovala prolehnutím především odrůda Wiwa.

Hodnocení odolnosti proti vymrzání se provádí testy (bedýnky umístěné 1 m nad zemí, mrazové boxy a mrazové komory). Menší odolnost proti vymrzání je rizikem u odrůdy Partner. Při výskytu silných holomrazů můžeme očekávat problémy také u odrůd Sultan a Wiwa.

Ing. Horáková dále informuje o zařazení odrůd Sultan, Partner, Butterfly, Illusion a LG Orlice do kategorií pekařské jakosti, které bylo stanoveno na základě analýz vzorků pocházejících z konvenčních podmínek řízení o registraci odrůdy. Registrační řízení včetně hodnocení jakosti odrůdy Wiwa probíhalo kompletně v podmínkách ekologického zemědělství.

Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství byly provedeny základní technologické rozbory. Obsah dusíkatých látek v sušině a obsah mokrého lepku koresponduje s úrovní výživy pokusů (předplodina, bonita půdy ...). Velmi vysoký obsah dusíkatých látek měla odrůda Wiwa, vysoký odrůda Butterfly. Hodnota Zelenyho sedimentačního testu, která je silně geneticky vázaná, byla podle očekávání vyšší u odrůd elitní jakosti. Objemovou hmotnost a číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně. Nižší úroveň objemové hmotnosti dosahuje odrůda LG Orlice (B) a Partner (B). Pro odrůdu Illusion je charakteristická nízká úroveň čísla poklesu.

Více informací naleznete v dubnovém vydání časopisu Úroda (4/2023) v článku Ing. Vladimíry Horákové z ÚKZÚZ.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down