25.03.2023 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seznam doporučených odrůd jarní pšenice pro ekologické zemědělství

Hodnocení odrůd jarní pšenice pro ekologické zemědělství vychází z výsledků pokusů prováděných v letech 2019–2022 podle plodinových metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Pokusy byly založeny na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování. V seznamu doporučených odrůd jarní pšenice pro ekologické zemědělství je aktuálně šest odrůd – Izzy, Kabot, Pexeso, Registana, Eponia a Kapitol.

Jak informuje Ing. Vladimíra Horáková z ÚKZÚZ v časopise Úroda (4/2023), odrůdové rozdíly se projevily v napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou). V letech 2019–2021 byl zaznamenán infekční tlak na většině lokalit. V roce 2022 byl hodnocen výskyt této choroby pouze na lokalitě Uhříněves. Jako odolné jsou hodnoceny odrůdy Kabot a Eponia. Naopak rizikem je tato choroba pro méně odolnou odrůdu Kapitol. Již druhý rok se opakoval nízký infekční tlak padlí pšenice (padlí travního). Nižší, střední odolnost proti napadení má odrůda Pexeso. Epidemie žluté rzivosti pšenice (rzi plevové) na území ČR vyvrcholila v roce 2015. Výskyty žluté rzivosti pšenice (rzi plevové) byly na území ČR v letech 2019–2021 na nižší úrovni. V roce 2022 její infekční tlak opět vzrostl. K významnému napadení odrůd v pokusech s jarní pšenicí došlo na lokalitách Uhříněves a Zvíkov. Ze sledovaných odrůd byla nejvíce napadená odrůda Pexeso, která je hodnocena jako středně odolná.

Významná negativní reakce na stres z podmáčení a nedostatku půdního vzduchu byla ve sklizňovém roce zaznamenaná u odrůdy Kapitol na lokalitě Zvíkov.

Pravidelně ve všech sledovaných ročnících byly porosty poškozeny kohoutky.

K významnému polehnutí ve sledovaném období nedošlo.

Zařazení zkoušených odrůd do kategorií pekařské jakosti vychází z testování v konvenčních podmínkách v rámci řízení o registraci odrůdy. Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství byly provedeny základní technologické rozbory. Obsah dusíkatých látek v sušině a obsah mokrého lepku odpovídal úrovni výživy pokusů a potvrdila se nepřímá úměra mezi výnosy a obsahem dusíkatých látek. Mírně vyšší úroveň má odrůda Registana a odrůda Kapitol. Úroveň Zelenyho sedimentačního testu, která je silně geneticky vázaná, ale významně ovlivněná zásobeností dusíkem, byla vyšší také u odrůd Registana a Kapitol. Objemovou hmotnost a číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně. Geneticky založenou vysokou úroveň objemové hmotnosti mají odrůdy Kapitol a Pexeso. Nejvyšší úrovně dosahovala odrůda Pexeso. Vyšší a stabilnější úroveň čísla poklesu mají odrůdy Eponia, Izzy a Kabot.

Více informací naleznete v dubnovém vydání časopisu Úroda (4/2023) v článku Ing. Vladimíry Horákové z ÚKZÚZ.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down