Seznam doporučených odrůd hrachu

Seznam doporučených odrůd hrachu polního (dále jen „seznam“) poskytuje objektivní a nezávislý zdroj informací o významných hospodářských vlastnostech vybraných registrovaných odrůd hrachu polního.

Odrůdy v něm uvedené vykázaly v půdně-klimatických podmínkách České republiky velmi dobré výsledky v rámci registračních zkoušek a následně v systému zkoušení pro Seznam doporučených odrůd. Uvádí to Ing. Tomáš Mezlík, který působí v Národním odrůdovém úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Seznam pro rok 2017 obsahuje celkem devět doporučených semileafless odrůd, z čehož je sedm žlutosemenných a dvě zelenosemenné. Nově byly do seznamu zařazeny předběžně doporučené žlutosemenné odrůdy Lump a Trendy, vyznačující se vysokým výnosem semene především ve druhé zkušební oblasti. Zelenosemenná odrůda Prophet již nebyla zařazena mezi doporučené odrůdy z důvodu nízkého výnosu semene. Mezi doporučené odrůdy se řadí Abarth, Astronaute, Atlas, Audit, Boxer, Eso, Gambit, Impuls a Salamanca. Odrůdy předběžně doporučené zahrnují Lump a Trendy. Mezi odrůdy ostatní patří Prophet. Přehled odrůd, včetně vlastností, vychází v Úrodě č. 4/2017*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *