Šetřit na osivech se nevyplácí

Smyslem semináře Osivo a sadba je informovat odbornou veřejnost o aktuální pozici českého semenářství, jeho konkurenceschopnosti, o změnách v legislativě a kvalitě osiv a sadby. Neméně důležitou součástí této akce, která se koná ve dvouletých cyklech na půdě České zemědělské univerzity v Praze, je seznámit posluchače s novými poznatky šlechtitelského a semenářského výzkumu a praxe.

Seminář Osivo a sadba uspořádali zástupci Katedry rostlinné výroby ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací již podeváté.
„Česká republika je zemí s rozvinutým sektorem semenářství a nadprůměrnou obměnou certifikovaných osiv v porovnání se sousedními státy. Dlouhodobá hodnocení ukazují, že se jejich obměna u hlavních obilnin pohybuje mezi 63 až 74 procenty,“ uvedl na počátku semináře Ing. Ladislav Rosenberg z Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace. Dále upozornil, že ilegální osiva převažují pouze u ovsa a žita, u ovsa k tomu částečně přispívá i nedostatek certifikovaného osiva.

Posun ve vývoji

„V posledních patnácti letech nedošlo v České republice obecně k poklesu ani vzestupu výskytu chorob obilnin, avšak význam jednotlivých patogenů se posouvá,“ zdůraznila ve své přednášce doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze. V tomto časovém horizontu například výrazně stoupl význam virových chorob ječmene a pšenice, které jsou nebezpečné zejména pro ozimé obilniny. Ing. Marie Váňová, CSc., ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž doporučila soustředit se na preventivní opatření, například pozdější termín setí ozimů nebo likvidaci výdrolu. „Přestože se virové choroby nepřenášejí osivem, nejúčinnější část ochrany proti nim však směřuje právě k osivu a mořidlům,“ dodala.
Doc. Prokinová dále pokračovala výčtem každoročně se vyskytujících patogenů, mezi nimi zmínila původce listových skvrnitostí ječmene rodu Rynchosporium a Pyrenophora. Nověji se podle ní na ozimém i jarním ječmeni objevuje houba Rumularia collo-cygni. U pšenice se opakovaně zaznamenává braničnatka plevová (Phaeosphaeria nodorum) a pšeničná (Mycosphaerella graminicola). Druhá jmenovaná je na našem území poměrně novým původcem chorob pšenice, avšak její výskyt v posledních letech převládá.
„Velká pozornost je také věnována napadení klasů a zrn houbami rodu Fusarium, které ovlivňují počet klíčivých semen, rychlost vzcházení a růst ozimých plodin,“ upozornila Ing. Váňová. Naopak opomíjenými chorobami jsou podle doc. Prokinové námelovitost a onemocnění způsobené houbami rodu Tilletia, které jsou původci snětivosti.

Opomíjené sněti

Sněti rodu Tilletia, zejména T. caries (mazlavá sněť pšeničná) a T. contoversa (zakrslá sněť pšeničná), se vyskytují na celém území České republiky. Jejich přenos osivem je všeobecně známý, avšak T. contoversa je podle doc. Prokinové nebezpečná zejména pro svoji schopnost vytrvávat na pozemku a infikovat hostitele v delším časovém horizontu.
Jak dále vysvětlila, tato choroba způsobuje zejména kvalitativní ztráty, neboť houba produkuje silně páchnoucí látku trimetylamin. Při výskytu více než deseti spor na 300 zrn pšenice nelze podle vyhlášky číslo 40/2005 Sb. použít produkci jako osivo.
Doc. Prokinová i Ing. Váňová se shodly, že nejdůležitějším preventivním opatřením proti těmto i jiným chorobám je kvalitní moření osiva. U mořidel došlo k velkému vývoji, máme k dispozici i takové, která obsahují více účinných látek. Při jejich správném použití dokáží potlačit mnoho chorob a zajistit ozimým obilninám měsíc až šest týdnů ochranu proti škodlivým organismům, vysvětlily. Doc. Prokinová doplnila, že by pěstitelé neměli na kvalitním certifikovaném mořeném osivu šetřit. Úspory lze hledat v redukci pesticidní ochrany v průběhu vegetace.

Podpora skončila

Jak uvedl Ing. Rosenberg, od roku 2002 byla zahájena podpora nákupu certifikovaných osiv ve výši 20 % a zároveň byl realizován první výběr náhrad z farmářských osiv Družstvem vlastníků odrůd. Tyto faktory přispěly ke stabilizaci používání certifikovaných osiv. Dotace na jejich nákup však v roce 2007 skončila a z informací semenářských firem o obměně osiva v roce 2008 vyplývá, že došlo k poklesu prodeje ozimů přibližně o deset procent proti předchozímu roku.
V současné době vlivem propadu cen všech rozhodujících zemědělských komodit budou pravděpodobně pěstitelé v rámci úsporných opatření méně nakupovat certifikovaná osiva. Semenářské firmy odhadují pokles až o 30 %, což s sebou nese riziko nárůstu používání farmářských nebo ilegálních osiv. Podle Ing. Rosenberga by proto bylo vhodné obnovit podporu nákupu certifikovaných osiv, k tomu je možné využít platných evropských nařízení a podmínit část přímých plateb použitím těchto osiv.

Klíčové informace:
● Základem úspěšného pěstování plodin je použití certifikovaného osiva.
● V roce 2007 skončila podpora na nákup certifikovaného osiva.
● Úsporná opatření v zemědělství mohou vést k nákupu farmářského nebo ilegálního osiva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *