Semenářská kontrola začala už před sto čtyřiceti lety

Sto čtyřiceti rokům semenářské kontroly byl věnován polní den Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který dnes proběhl na stanici pro polní vegetační zkoušky v Přerově nad Labem.

Kromě semenářské kontroly se hovořilo také o historii šlechtění, registraci nových odrůd, vegetačních zkouškách, kontrolách pravosti a čistoty odrůdy nebo zdravotním stavu osiva. Zkušební stanici představil její vedoucí Ing. Vít Vašát. Jak uvedl, odrůdová stanice byla založena v roce 1974 jako nejmladší z tehdejších 30–32 stanic. Od začátku fungovala jako závlahářská, měla dva druhy půd a varianty se závlahou a bez ní. Jako stanice pro polní vegetační zkoušky byla ustanovena v roce 1992. Má devět zaměstnanců a obhospodařuje 24 ha půdy, na kterých je celkem 6155 parcelek.
Ing. Barbora Dobiášová, ředitelka odboru osiv a sadby ÚKZÚZ, se ve svojí přednášce věnovala historii semenářské kontroly. Kromě jiného připomněla slova, kterými začínal statut Ústavu pro zkoumání semen v roce 1877, v době svého vzniku: “Účelem semenářské kontroly je chránit zemědělce a lesní hospodáře při nákupu před neklíčivým a podvodně poškozeným osivem, a pak při použití vlastnoručně vyrobeného osiva před neúspěchem.“
Semenářská kontrola slouží k tomu, aby měl kupující odrůdy určitou míru jistoty, že se jedná o tu, kterou chce a že je osivo příslušně zdravé, shrnul ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka. Dodal, že když jsme vstupovali do Evropské unie, patřili jsme ke špičce v této oblasti a věří, že k ní budeme náležet i nadále.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *