S hormony rostlin se to musí umět

Především regulátorům růstu byl věnován polní den, který proběhl na Farmě Chmel ve středočeských Třebusicích. V podniku, který obhospodařuje 800 hektarů, se věnují ve významné míře preciznímu zemědělství již pět let. Součástí akce byla také přehlídka porostů, především ozimé pšenice, ale také dalších plodin, na kterých regulátory růstu zkoušeli.

„Máme veškerou sklizňovou techniku vybavenou sběrem dat pro precizní zemědělství, tedy satelitní navigací a výnosovým jednotkoměrem. Většinu traktorů máme s navigací, tedy mapujeme všechny aplikační a sklizňové operace u plodin s výjimkou cukrové řepy, kterou nám zajišťují služby. To vše vytváří ucelený obraz o chodu farmy, a pak mohu podle výnosových map po propojení s aplikačními vyhodnotit, jaký měly zásahy efekt,“ konstatoval na začátku polního dne Vojtěch Švarz z Farmy Chmel. Připomněl i další výhody, například lepší pokryvnost při ošetření, a především úsporu jak nákladů, tak i času.
Hlavní přednášku měl Ing. Jaroslav Mach ze spolupořádající společnosti EGT system, spol. s. r. o. Zdůraznil, že pšenice je z pohledu náročnosti vedení porostu a pěstování výrazně odlišná od řepky: „Řepka dokáže mnoho chyb kompenzovat. Pšenice má několik důležitých křižovatek, kdy se dá zkazit a cesty zpátky jsou nevratné,“ dodal.
Poté se podrobně věnoval hormonálním procesům v rostlině od klíčení až po dozrání. „Když semeno vysejete, tak od okamžiku vzejití, kdy rostlina dělá první listy, až do počátku odnožování, dominují auxiny. V tomto okamžiku se ukážou odrůdy, jako například Federer, která dokáže rychle vytvořit kořenovou soustavu a zkrátit si období do počátku odnožování, rychleji udělat silné rostliny a vytvořit silný, zdravý porost. Takové odrůdy budou mít do budoucna velkou výhodu,“ uvedl Ing. Mach.

Celý článek najdete v Zemědělci č. 32.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *