25.11.2022 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozumné a odpovědné hospodaření je nutný základ pro budoucí rozvoj zemědělství

Ministerstvo zemědělství prosazuje šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích, což vychází z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Zemědělci budou muset zvolit šetrnější metodu hospodaření, nebudou však výrazně omezeni v plánovaných osevních postupech. Uvádí to tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

Jak uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula, zemědělcům nebudou nařizovat, co mají na svých polích pěstovat. Cílem je ochránit půdu před vodní erozí, která v Česku ohrožuje přes polovinu zemědělské půdy. „V tuto chvíli pracujeme na tom, abychom zemědělcům co nejvíce usnadnili postupy na erozně ohrožených pozemcích,“ řekl ministr zemědělství.

Ministerstvo zemědělství informuje zemědělce o významných změnách v dotačních pravidlech v předstihu. V minulém týdnu zveřejnilo předpokládanou vrstvu erozního ohrožení zemědělské půdy v registru Evidence půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Výpočet této vrstvy byl proveden s aktuálním nastavením DZES 5 a s novým nastavením přípustného erozního smyvu platného od 1. ledna 2024.

I když je díl půdního bloku zařazen v kategorii „Silně erozně ohrožený“ (SEO), neznamená to, že na celé jeho výměře bude zakázáno pěstování erozně nebezpečných plodin, například kukuřice. V této souvislosti tisková zpráva vysvětluje situaci příkladem z praxe: Díl půdního bloku (DPB) o výměře 20 ha, který je celý nově zařazen v kategorii SEO. Fakticky je v LPIS uvedeno, že skutečně erozně ohroženy jsou jen 3 ha výměry tohoto DPB v souvislé ploše. Lze tedy s úspěchem využít možnost zakreslit zemědělskou parcelu v rámci daného DPB, která obsahuje onu plochu erozního ohrožení. Na zbývající, erozně neohrožené, části lze hospodařit bez omezení. Na vymezené zemědělské parcele je povinnost hospodařit v souladu s pravidly DZES 5.

Na základě Protierozní vyhlášky, vydané Ministerstvem životního prostředí a Strategického plánu SZP bylo do výpočtu erozní vrstvy použito nastavení maximálního přípustného erozního smyvu v hodnotách 9 tun na hektar pro střední a hluboké půdy a 2 tuny na hektar pro mělké půdy za rok.

Ministerstvo zemědělství si uvědomuje dopady této změny na živočišnou a rostlinnou výrobu v České republice a z toho důvodu ustavilo pracovní skupinu „Eroze v DZES 2024“, jejímž prioritním cílem je navrhnout management pěstování plodin na erozně ohrožených plochách v DZES 5 od roku 2024 s ohledem na dodržení závazku souladu DZES 5 s protierozní vyhláškou.

Publikovaná vrstva erozního ohrožení je tedy předběžná. Vhodným nastavením DZES 5 a následným schválením této změny Evropskou komisí lze požadavky DZES 5 ještě přizpůsobit tak, aby tato změna nezpůsobila významné omezení rostlinné i živočišné výroby.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down