20.11.2017 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozlivové zóny vodních toků

Rozlivové zóny jsou území okolo vodního toku ovlivňované pravidelnými povodněmi. V rozlivových zónách jsou administrativně vymezena záplavová území, které slouží jako podklad ke krajinnému plánování a ochraně člověka a jeho sídel.

Upozorňuje na to spolu s dalšími autory Mgr. Eliška Fňukalová, z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., v článku v Úrodě č. 11/2017. Dodává, že záplavová území nejsou určena pro všechny toky na území republiky a různí se ve své přesnosti podle sklonitosti inundance. V článku popisuje výzkum, který vymezuje maximální rozlivy vodních toků na základě morfogenetických charakteristik půdních typů, sklonitosti terénu a vzdálenosti od vodního toku. Analýza byla provedena pro zemědělský půdní fond na podkladu vrstvy Bonitovaných půdně-ekologických jednotek v programu ESRI ArcMap.Výsledkem je vymezení rozlivových zón vodních toků v užší a širší verzi. Výsledná mapa může být použita jako doplňující podklad pro toky, u nichž nejsou záplavová území vymezena, pro toky s nižší přesností stávajícího vymezení záplavových území i pro další potřeby rozhodování v krajině. V závěru dodává, že mapy jsou pro zemědělce možným podkladem pro rozhodovací mechanismy v rámci zemědělského podniku. Mapa identifikuje rizika pro ekonomicky náročné plodiny a umožňuje tak eliminovat rizika spojená s možným ohrožením úrody. Podobně je možné mapy využít při umisťování hnojišť, stohů, dočasných úložišť sena, deponií řepy apod. V neposlední řadě lze z map vycházet při plánování termínů agrotechnických prací a volbě vhodné forma obdělávání půdy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down