07.03.2023 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rostlinolékařství a české předsednictví Rady EU

Česko předsedalo ve druhé polovině roku 2022 Radě Evropské unie ve všech oblastech společné unijní politiky, zemědělství nevyjímaje. Zajímavá byla také témata, která se týkala rostlinolékařství, tedy ochrany rostlin proti původcům chorob, škůdcům a plevelům. Tento článek shrnuje oblasti zájmu českého předsednictví v oblasti rostlinolékařství.

Část práce českého předsednictví byla soustředěna do oblasti regulace tzv. karanténních škodlivých organismů, tedy patogenů a škůdců rostlin, které je zakázáno do EU zavlékat a v EU šířit. Tato regulace má celosvětový základ, je založena Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin, jejímiž smluvními stranami jsou rovněž všechny členské státy EU včetně EU samotné. V Úrodě č. 3/2023 o tom informují Ing. Michal Hnízdil a Ing. Pavel Minář, Ph.D., z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Uvádějí, že v roce 2022 byla jednou z klíčových mezinárodních otázek celosvětová regulace námořních kontejnerů z hlediska zavlékání a šíření škodlivých organismů rostlin. České předsednictví proto představilo a projednalo návrh společné pozice EU k této otázce, která byla přijata na jednání pracovní skupiny Rady EU pro vedoucí rostlinolékařské úředníky v polovině září 2022.  České předsednictví následně v duchu této společné pozice vystoupilo na mezinárodním workshopu k námořním kontejnerům a na Mezinárodní konferenci o zdraví rostlin v Londýně koncem září 2022. Pozice EU je k regulaci námořních kontejnerů spíše zdrženlivá, upozorňuje na absenci kapacit národních autorit k provádění 100% kontroly kontejnerů, a doporučuje, aby hlavní odpovědnost za čistotu a nezávadnost kontejnerů měl podnikatelský sektor.

Podařilo se dosáhnout shody členských států EU na jednotných unijních připomínkách k návrhům mezinárodních rostlinolékařských standardů, které regulují fytosanitární pravidla dovozu a vývozu rostlin. Rovněž toto téma vychází ze členství EU i jednotlivých členských států v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin. Během českého předsednictví se dvakrát sešla také pracovní skupina Rady EU pro fytosanitární otázky spojené s vývozem zboží z EU do třetích zemí. Na jednáních se řešily podmínky vývozu do celé řady zemí, včetně specifických situací, jako je vývoz do Spojeného království po Brexitu nebo do Ruské federace s ohledem na přijaté sankce.

České předsednictví v průběhu září 2022 projednalo a dosáhlo shody na společné pozici EU k odborné agendě programu jednání Rady Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO). Předsednictví následně spolu s Evropskou komisí prezentovalo tuto společnou pozici EU na jednání Rady EPPO koncem září 2022 v Paříži. Předsednictví také připravilo návrh a koordinovalo připomínky k dokumentu o technické spolupráci mezi EU a EPPO. Dokument byl schválen na jednání pracovní skupiny Rady EU pro vedoucí rostlinolékařské úředníky v prosinci 2022 a stal se základem pro práci švédského i následných předsednictví k tématu dalšího rozvoje součinnosti mezi EU a EPPO.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down