12.10.2021 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rizika spojená s rodenticidy na hlodavce ve skladech

Je notoricky známé, že mezi nejčastější synantropní hlodavce paří v zemědělských provozech myš domácí (Mus musculus), potkan obecný (Rattus norvegicus) a v menší míře krysa obecná (Rattus rattus). Zatímco myši a potkani jsou rozšířeni po celém našem území, tak krysa se vyskytuje pouze na omezeném území severozápadních Čech, avšak areál jejího rozšíření se postupně rozšiřuje.

Jak připomíná spolu s dalšími autory Ing. Václav Stejskal, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Úrodě č. 9/2021, škodlivost těchto malých savců spočívá zejména v konzumaci uskladněných komodit, poškozování obalů, konstrukcí budov a vybavení. Nejcitelnější škody, které hlodavci působí na budovách, je poškozování elektroinstalace a různých řídicích systémů, které mohou vést až ke vzniku požárů. Další škody, které působí svojí přítomností, jsou kontaminace skladovaných komodit trusem a močí, které mohou obsahovat různé druhy patogenů a mikroorganismů nebezpečných nejen pro člověka, ale také pro hospodářská zvířata. Za účelem omezování těchto rizik jsou v praxi používány různé metody hubení hlodavců. Mezi nejčastější a také nejrozšířenější metody patří metody mechanické a chemické. Článek si klade za cíl upozornit, že tyto metody sice pomáhají při ochraně před škodlivými hlodavci, ale i jejich vlastní použití může být spojeno s riziky a nežádoucími efekty.

Mechanické metody (tj. zejména používání různých druhů pastí) slouží buď k přímému hubení, nebo jen detekci a monitoringu hlodavců. Přestože jsou tyto metody pokládány za „ekologické“ a méně rizikové pro zdraví člověka a jiných necílových organizmů než chemické nástrahy, tak i jejich použití nemusí být zcela bezpečné. Prvním typem „rizika“ je používání legislativou zakázaných typů pastí. Mezi ně patří všechny typy lepových pastí a některé typy pastí, které cílové (ani nemluvně o těch necílových) živočichy nezabíjí, ale odchytávají je za nohy či jiné části těla (např. čelisťové pasti – tzv. „železa“). Ať už je jejich nelegální použití způsobeno prostou neznalostí legislativy či záměrným použitím (zneužitím), vždy je to ve vážném rozporu se zákonem na ochranu proti týraní zvířat.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down