03.05.2017 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Repelentní účinek insekticidů na včely v kvetoucí řepce

Projekt realizovaný odborníky z České zemědělské univerzity v Praze si kladl za cíl posoudit repelenci či atraktivitu insekticidů aplikovaných v období květu řepky na včely. Repelentní přípravky mohou snížit návštěvnost včel v porostu a zmenšit tím negativní dopady pesticidní ochrany.

K testování byly použity dvě odlišné metody. Pesticidy byly přidávány do potravy (medu) a byl sledován jejich odběr včelami ve venkovních podmínkách. Druhou metodou byl postřik studovanými pesticidy na kvetoucí řepku a 21 dní byl sledován počet včel navštěvujících ošetřené parcelky. Návštěvnost včel byla dána do souvislosti s postupně klesajícím obsahem reziduí pesticidů v květech. Z výsledků vyplynulo, že mezi registrovanými pesticidy jsou statisticky průkazné rozdíly v repelenci či atraktivitě pro včely. Návštěvnost včel v kvetoucích porostech ovlivňuje nejen účinná látka, ale také klesající obsah reziduí pesticidů v květech.

U pesticidů použitých v obou metodách testování Trebon OSR (etofenprox, dávka 0,2 l/ha), Biscaya 240 OD (thiakloprid, dávka 0,3 l/ha) a Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin, dávka 0,1 l/ha) vyvodili hlavní autoři projektu Ing. Martina Volková a Ing. Jan Kazda, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, následující závěry:

Trebon OSR podaný v potravě má výrazný repelentní účinek na včely. Aplikace do porostu řepky měla jen mírný repelentní účinek, ale po snížení obsahu reziduí etofenproxu v květech (9. den po aplikaci) se atraktivita výrazně zvýšila. Při nízkém obsahu reziduí v květech se výrazně zvyšovala návštěvnost včel v porostu. Po snížení obsahu etofenproxu pod mez detekovatelnosti se návštěvnost včel vyrovnala s množstvím na kontrole. Celkově za celou dobu kvetení se návštěvnost včel zvyšovala, ale s výrazným rozdílem podle obsahu reziduí v květech.

Přípravek Biscaya 240 OD měl středně vysokou repelenci při podávání včelám v potravě. V porostech řepky snižoval návštěvnost včel do 5. dne po postřiku na kvetoucích porostech řepky v polních podmínkách proti kontrole. Při nízkém obsahu reziduí v květech se zvyšovala návštěvnost včel v porostu, která neklesala ani po dosažení meze detekovatelnosti. Celkově za celou dobu kvetení se návštěvnost včel zvyšovala.

Přípravek Karate měl v dávce 0,1 l/ha nízkou repelenci při podávání v potravě. Po celou dobu květu řepky – při vysokém i nízkém obsahu reziduí v květech – působil jako atraktant. Při zvýšeném obsahu reziduí lambda-cyhalothrinu v květech (pět dní po postřiku) však atraktivita přechodně klesá, ale po dalších pěti dnech je opět velmi vysoká. Po snížení obsahu lambda-cyhalothrinu pod mez detekovatelnosti se návštěvnost včel vyrovnala s kontrolou. Celkově se výrazně zvyšovala návštěvnost včel v porostu proti kontrole.*

Více informací přináší článek Ing. Martiny Volkové a Ing. Jana Kazdy, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, v květnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down