10.10.2022 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regulace semen v půdní zásobě

Půdní zásoba semen (anglicky soil seed bank) tvoří přirozenou zásobárnu semen plevelů. Semena uložená v půdní zásobě bývají dormantní, mohou tedy vyklíčit až po mnoha letech. Semena vyčkávající v půdní zásobě jsou potenciální hrozbou pro hospodaření, neboť část zůstává klíčivá i po dobu několika let. Příkladem mohou být semena blínu černého (Hyoscyamus niger), z kterých bylo po osmi letech od zakopání do půdy stále ještě 80 % klíčivých.

Tématem se v Úrodě č. 10/2022 zabývají Ing. Hana Foffová, Ph.D., a doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně). Připomínají, že půdní zásoba semen může být obrovská. V literatuře se běžně uvádí, že počet semen může být od několika stovek až po 100 000 kusů na jednom metru čtverečním. Počet semen v půdní zásobě se významně liší se systémem hospodaření a historií pozemků. Systémem hospodaření myslíme hloubku orby, skladbu osevního postupu, využívání pesticidního ošetření a další agrotechnické postupy.

Na pozemcích, kde se hospodaří ekologicky, se většinou vyskytuje více semen v půdní zásobě nežli na pozemcích v konvenčním režimu, a to jak s ohledem na počet druhů rostlin, tak na počet semen. To však neznamená, že na těchto pozemcích musí být nižší výnos. Mnohdy se jedná o plevele, které nejsou konkurenčně silné a rostou jen v podrostu.

Kromě přímého systému hospodaření má na počet semen v půdní zásobě také vliv čištění osiva a využívání statkových hnojiv. Čištění osiv je v dnešní době velmi pokročilé a díky certifikaci osiv se do polí nedostává tolik příměsí jako v minulosti. Hnojení špatně vyzrálými statkovými hnojivy může do pole přinést semena pocházející z potravy zvířat. U řady druhů je známo, že semena klíčí i pro projití trávicím traktem herbivorů (např. šťovíky).

Vzhledem k dlouhé životnosti některých semen lze v půdní zásobě najít celou řadu druhů, které nemusejí ve stejnou dobu na poli růst. Např. při monitorování patnácti polí v rámci projektu c-IPM BioAWARE jsme nalezli celkem 82 druhů semen v půdní zásobě, ačkoliv při monitorování rostoucích plevelů bylo nalezeno jen 37 druhů rostlin.

Vzcházení semen z půdní zásoby způsobuje mnoho problémů. Může se jednat o populace druhů, které byly z pole odstraněny pomocí běžných metod pro regulaci plevelů. O něco horší scénář se může stát, jedná-li se o semena pocházející z populací plevelů rezistentních k herbicidům. Ty se mohou rozšířit během několika let po celých pozemcích a způsobit významné ekonomické škody.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down